srijeda, 2. studenoga 2011.

PRIOPĆENJE UDRUGE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA

          Osnivačka skupština Urbarske zemljišne zajednice Demerje održana 10. kolovoza 2011. godine donijela je odluku o pristupanju zajednice Udruzi zemljišnih zajednica Grada Zagreba. Tako su 3. izbornoj skupštini Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba održanoj 23. 10. o. g. u Hrašću nazočila i 4 predstavnika demerske zemljišne zajednice. Predsjednik Urbarske zemljišne zajednice Demerje ušao je u Odbor Udruge Zemljišnih zajednica Grada Zagreba. 
         Urbarsku zemljišnu zajednicu Demerje možete kontaktirati i putom e mail adrese:      demercica@gmail.com


          O radu 3. izborne skupštine Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba donosimo slijedeće priopćenje za medije:

ZAJEDNICA ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA HRVATSKE
Udruga zemljišnih zajednica Grada Zagreba
Predsjedništvo

Zagreb, 24. listopada 2011.
                                                                            PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

            Dne 23. listopada 2011. u Hrašću je održana 3. izborna skupština Udruge zemljišnih zajednica (UZZ) Grada Zagreba, koju je, zbog isteka mandata dosadašnjem vodstvu, sazvao predsjednik Zajednice zemljišnih zajednice Hrvatske (ZZZH) Zdravko Lučić. Novoizabrano Predsjedništvo Udruge čine: predsjednik Davor Šimunec (Donji Čehi), potpredsjednici Mato Filipan (Sesvetski Kraljevec - Cerje), dr Tomislav Kos (Hrašće) i Mirko Ročić (Markuševec) te tajnik Zvonko Filipčić (Sesvetski Kraljevec - Cerje).       
           Dobro pripremljena skupština bila je radni sastanak i ujedno susret starih zajedničarskih boraca od 1991. s vodstvima novoosnovanih udruga ovlaštenika s područja današnjeg Grada Zagreba. Skupština svojim zaključcima daje poticaj i novi zamah kontinuiranom radu Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske. Kadrovskim osvježenjem, odlučnošću u ostvarivanju ciljeva i programski preciznim zadacima ona predstavlja novu snagu i primjer za sazivanje skupština udruga zemljišnih zajednica u ostalim županijama.
           Izaslanicima UZZ Grada Zagreba u skupštini Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske dana su ovlaštenja za programske, organizacijske i kadrovske prijedloge na iniciranoj 2. izbornoj skupštini ZZZH.
            Primjerenim i poticajnim riječima skupštini se obratio Stjepan Rakarec, predsjednik Udruge urbarskih zemljišnih zajednica Turopolja i potpredsjednik Udruge zemljišnih zajednica Zagrebačke županije.
            Nakon svestrane rasprave skupština je jednoglasno usvojila sljedeće zaključke:
           1. Podržava se Prijedlog zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske, koji je u saborskoj proceduri od 29. prosinca 2010. Daje se potpora i izriče zahvalnost zastupnicima predlagateljima zakona na čelu s Goranom Beusom Richemberghom, kao i svim zastupnicima, saborskim klubovima, političkim strankama, čelnicima općina i gradova te svim javnim osobama koje na bilo koji način podržavaju i pripomažu u donošenju zakona i radu udruga ovlaštenika.
            2. Predsjedništvo je dužno svestrano i kontinuirano informirati javnost o ciljevima i djelovanju Udruge. U tom je smislu i knjiga Zdravka Lučića K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske važno sredstvo obaviješćivanja i osvješćivanja ovlaštenika i javnih čimbenika te će se organizirati javna predstavljanja i rasprave o njezinu sadržaju.
             3. Skupština je iskazala potporu dosadašnjem radu ZZZH i njezinom predsjedniku Zdravku Lučiću, posebice u osiguravanju potpore Prijedlogu zakona o povratu imovine zemljišnim zajednicama i suradnji sa znanstvenicima raznih struka koji podupiru ciljeve Zajednice. U tom se smislu potiče što skorije sazivanje 2. izborne skupštine skupštine ZZZH te podupire kandidatura Zdravka Lučića za predsjednika i Stjepana Rakarca za potpredsjednika ZZZH.
             4. Predsjedništvo Udruge dužno je napraviti plan neposrednih aktivnosti, posebice u poticanju i podupiranju osnivanja novih udruga ovlaštenika te istraživanja arhivske građe kao pripreme za podnošenje zahtjeva za povrat imovine.
             S poštovanjem,                                                                     
Predsjednik
Davor Šimunec  

Šume Demerčica i Bosna su do 1947. bile u vlasništvu ZZ Demerje
   
         Pozdrav od Demka!

1 komentar:

Zdemko kaže...

Bravo za ovaj post!