utorak, 30. travnja 2013.

PREDIZBORNA IGRAONICA


        Evo konačno jedne lijepe slike! Na lokaciji „Grmje“ u Demerju gradi se dječje igralište! Pa tko onda ne bi  klicao uspjesima lokalne samouprave. Još samo trebamo saznati koja je strana, lijeva ili desna, zaslužnija za ovaj velebni projekt! To što se izgradnja dešava tik pred lokalne izbore, ma to je slučajnost. Jer aktualna lokalna vlast sve radi po planu i programu, i eto, ovo sad  je rezultat njihovog predanog minulog rada!

         Da nije žalosno bilo bi smiješno, i stvarno ne znam koga mogu nasanjkati takvim jeftinim potezima! Pa već je i vrapcima na grani jasno kako se vlasti birača sjete tek oko izbora, a već je postalo pravilo da se uvijek baš pred izbore odnekud uspije namaći pokoja kuna ne bi li realizirali neki davnašnji projektić.  Uz takve već gotovo zaboravljene (i po mogućnosti što jeftinije) projekte, riješi se i pokoja od malih komunalnih akcija  koja bi se i tako napravila ali treba imati smisla za „tajming“, i eto „dragi“ birači su namireni!
            Bilo bi lijepo da su i cijele protekle četiri godine znali što hoće, napravili plan i držali ga se. Umjesto toga prekrajali su planove sad ovako sad onako, a u jednom je momentu čak bio pokušaj rušenja plana malih komunalnih akcija i preusmjeravanja novca na gradnju nogostupa uz cestu županijskog ranga (Gornjodemerska). Isto tako bilo je i preusmjeravanja odnosno „posuđivanja“ novca za projekte na drugim lokacijama, pa bi bilo lijepo kada bi birači prije izbora bili upoznati s financijskim izvješćem za cijelo proteklo razdoblje.
            Još nešto ovdje moram naglasiti: budući da je transparentnost nepoznata kategorija za sadašnje „vlastodršce“ Gradske četvrti i Mjesnog odbora, u ime svih mještana pitam što se događa s izgradnjom kanalizacije odnosno zašto su radovi obustavljeni, te zašto se projektu koji je trebao biti završen prije tri godine kraj još niti ne nazire? Možda su neki to zaboravili, ali trebamo znati kako su svi pripremni poslovi sadašnje faze izgradnje kanalizacije bili dovršeni prije proših lokalnih izbora!
            Još bi se puno toga imalo za reći ali za ovaj će put  biti dovoljno. Nadam se kako se birači  neće dati ponovo namagarčiti, te da će ovaj put izabrati predstavnike koji će uvažavati  mišljenje i interese građana umjesto da provode politiku različitih centara moći. Za povjerenje građana zacijelo nisu dovoljne dvije-tri ljuljačke!

subota, 27. travnja 2013.

KANDIDACIJSKE LISTE         Eto, kandidacijske liste za lokalne izbore su i službeno objavljene, a ovdje vam donosim dvije najbitnije, kako za mene tako i za vas…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-005/208
URBROJ: 251-01-07-13-10
U Zagrebu, 26. travnja 2013.                                                                4

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 24. stavka 2. Odluke o izborima
članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13),
Izborno povjerenstvo, donijelo je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova Vijeća Mjesnog
odbora 208. DEMERJE

                        KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA DEMERJE
                                                     NOSITELJ LISTE: STJEPAN KOS
Kandidati:
1. STJEPAN KOS; DEMERJE, DEMERSKA ULICA 63; rođ. 17.04.1961; OIB: 42472181289;
2. ŽELJKA MALENIĆ; DEMERJE, IVIČKI 1; rođ. 01.11.1976; OIB: 25743190121;
3. DRAŽEN ŠIVAK; DEMERJE, ULICA GORANA ŠIVAKA 37; rođ. 19.03.1967; OIB: 63824414690;
4. DRAGOSLAV MAĆEŠIĆ; DEMERJE, BEDEKI 10; rođ. 24.10.1970; OIB: 01613615886;
5. IVAN ZVORNIK; DEMERJE, DEMERSKA ULICA 50; rođ. 25.02.1950; OIB: 60652957969;
Uputa o pravnom lijeku:
Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista birača,
kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača (članak 52. stavak 1. Odluke)
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 48
sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor (članak 52. stavak 2.
Odluke).

PREDSJEDNIK  IZBORNOG  POVJERENSTVA

Ivica Veselić

--------------------------------------------------------------------------------------

GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-004/17
URBROJ: 251-01-07-13-24 
U Zagrebu, 26. travnja 2013.                                                              11

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 24. stavka 2. Odluke o izborima
članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13),
Izborno povjerenstvo, donijelo je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova Vijeća Gradske
četvrti XVII. BREZOVICA

                         KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA
                                                   NOSITELJ LISTE: ŽARKO VUČAK dipl.ing.
Kandidati:
1. ŽARKO VUČAK, dipl.ing.; KUPINEČKI KRALJEVEC, KRALJEVEČKI BRIJEGI 75; rođ. 05.07.1957; OIB:
86157612131;
2. RAJKA MARTINEC-MLADINIĆ, dipl.ing.; GOLI BREG, PALČIĆI ODVOJAK 2; rođ. 16.04.1951; OIB:
04703654434;
3. STJEPAN KOS; DEMERJE, DEMERSKA ULICA 63; rođ. 17.04.1961; OIB: 42472181289;
4. ZDRAVKO BUBNIĆ; STRMEC, STRMEČKA CESTA 38; rođ. 02.05.1970; OIB: 24907629343;
5. DRAGICA JAKOPOVIĆ, dipl.oec.; ZADVORSKO, ZELENI BRIJEG 1; rođ. 07.01.1945; OIB: 71179118480;
6. MIRJANA ŠOLIĆ, prof.; KUPINEČKI KRALJEVEC, MRAKOV BREG 9; rođ. 03.03.1967; OIB: 19823588148;
7. LJERKA ŠLJIVAC, oec.; ZADVORSKO, KRUŽNA ZADVORSKA ULICA 27; rođ. 23.03.1956; OIB:
53555851935;
8. JOSIP LONČAR; KUPINEČKI KRALJEVEC, POTOČKA CESTA 9; rođ. 21.08.1952; OIB: 79576470565;
9. ŠIME MAMIĆ, mr.sc; KUPINEČKI KRALJEVEC, TATARI 20; rođ. 25.02.1962; OIB: 90523602955;
10. JASNA ČOTIĆ, dr.med.dont.spec.ort.; ZADVORSKO, PRIGRADSKA ULICA IV. ODVOJAK 32; rođ. 09.12.1957;
OIB: 72625132706;
11. MLADEN JOSIPOVIĆ, dipl.ing.; STARJAK, RADOVINA 6; rođ. 08.07.1968; OIB: 02536091280;
Uputa o pravnom lijeku:
Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista birača,
kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača (članak 52. stavak 1. Odluke)
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 48
sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor (članak 52. stavak 2.
Odluke).

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
Ivica Veselić


         Koga zanima sve liste može vidjeti na ovoj adresi, a što se pak tiče njihova sadržaja može se vidjeti doista svašta. Gotovo sam siguran kako ćete, nakon što pozorno proučite sve kandidacijske liste za Vijeće MO Demerje i Vijeće GČ Brezovica, biti potpuno uvjereni da su lista Žarka Vučaka za gradsku četvrt i moja za mjesni odbor, najbolje što vam se nudi.
         Na većini ostalih kandidacijskih lista iz aviona je vidljivo kako su skrpljene na jedvite jade, tek toliko da se posao odradi kad se već mora zadovoljiti bilo stranku, bilo neku drugu interesnu grupu. Ne morate niti poznavati kandidate, dovoljno je obratiti pozornost na adrese iz kojih je razvidno kako po dvoje ili čak  više kandidata dolazi iz iste kuće, a kako se ipak radi o sredini u kojoj se međusobno dobro poznajemo odmah su jasni bračni, rodbinski i kumovski odnosi! Izgleda kako su liste napravljene tako da kad nemaš drugog kandidata, onda na listu staviš svoju ženu ili nekog drugog srodnika. To je naravno i legitimno, i legalno ali ipak osim gorkog okusa u ustima ostavlja  strah i zabrinutost u kakvu bi nas to budućnost mogle voditi ovakve klanovske skupine.

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------


GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-005/208
URBROJ: 251-01-07-13-7
U Zagrebu, 26. travnja 2013.

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 25. i 26. Odluke o izborima članova
vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13), Izborno
povjerenstvo sastavilo je i objavljuje


    ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
                                 Vijeća Mjesnog odbora 208. DEMERJE

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
    BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
    HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
    ZAGORSKA STRANKA - ZS
    ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
    HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
    Nositelj liste: DRAŽEN LONČIĆ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
    SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS
    Nositelj liste: PAVAO JURKOVIĆ

3. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
    ZELENA LISTA
    DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
    Nositeljica liste: NIKOLINA ŠTEFKOVIĆ

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA DEMERJE
    Nositelj liste: STJEPAN KOS

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
    ZELENA STRANKA - ZS
    Nositelj liste: VELJKO ŠIVAK

6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA DEMERJE
    Nositeljica liste: VESNA ŠANTEK

                                                                           PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                                                      Ivica Veselić


GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-004/17
URBROJ: 251-01-07-13-14
U Zagrebu, 26. travnja 2013.

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 25. i 26. Odluke o izborima članova
vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13), Izborno
povjerenstvo sastavilo je i objavljuje

 ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
                                 Vijeća Gradske četvrti XVII. BREZOVICA

1. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA
    Nositelj liste: STJEPAN KRIŽANIĆ

2. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
    AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP
    Nositelj liste: LJUDEVIT SVEDROVIĆ

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
    BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
    HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
    ZAGORSKA STRANKA - ZS
    ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
    HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
    Nositelj liste: VLADIMIR IVIČEK

4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
    SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS
    Nositelj liste: PAVAO JURKOVIĆ

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
    HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
    ZELENA LISTA
    DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
    Nositelj liste: SINIŠA MARKULIN

6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
    AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
    VOLIM HRVATSKU - VH
    Nositelj liste: MIHAEL RAJTER

7. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
    Nositeljica liste: BILJANA SKENDEROVIĆ

8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI
     BREZOVICA
     Nositelj liste: IVICA MAVRAČIĆ

9. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI
     BREZOVICA
    Nositeljica liste: MARINA PUCEVIĆ

10. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
      HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
      ZELENA STRANKA - ZS
      Nositelj liste: STJEPAN CEROVSKI

11. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI
      BREZOVICA
      Nositelj liste: ŽARKO VUČAK dipl.ing.

12. ZA GRAD
      Nositelj liste: IVAN MAVROVIĆ

13. ZAGREBAČKA NEZAVISNA LISTA - ZNL
      Nositelj liste: JOSIP GALOVIĆ


                                                                           PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                                                           Ivica Veselić

četvrtak, 25. travnja 2013.

MALO O IZBORIMAKao što ste primijetili, u zadnje vrijeme  nisam baš naročito prisutan na  blogu, a postovi su se ponešto prorijedili. Razlog tome, osim drugih obveza koje su me snašle ovih dana, su i predstojeći lokalni izbori.
         Naime, nakon što sam prihvatio članstvo na kandidacijskoj listi Žarka Vučaka za Vijeće gradske četvrti Brezovica, odlučio sam ići i sa vlastitom listom za Vijeće mjesnog odbora Demerje.
        

         Netko bi sada mogao tvrditi kako nisam čovjek od riječi budući da sam i na ovom blogu pisao kako se neću kandidirati, no  prilike i (ne)događanja na planu lokalne samouprave doprinijela su mojoj odluci da se ipak kandidiram.
            Tanke su granice između prosuđivanja i osuđivanja, a kako ja ne želim biti sudac neću vam nadugo i naširoko opisivati sve nedostatke, promašaje i mane sadašnjeg saziva Vijeća GČ Brezovica i Vijeća MO Demerje. Umjesto toga moja će izborna kampanja biti okrenuta prema budućnosti, odnosno prema iznalaženju načina za rješavanje cijelog spektra problema koji tište kako GČ Brezovica tako i naše Demerje.
            Budući da se nalazimo na samome početku izborne kampanje, zasada ću vas samo upoznati s listama i imenima kandidata, dok za sve ostalo još ima dosta vremena. Na ovogodišnjim lokalnim izborima, temeljem odredbi Zakona, liste iza kojih ne stoje različite političke  stranke više se ne zovu nezavisne liste, već njihov naziv glasi kandidacijska lista grupe birača. Tek toliko da ne bi bilo zabune skrećem vam pozornost na ovu izmjenu. Dakle unatoč novome nazivu riječ je i dalje o listama koje su nezavisne od političkih stranaka.
           
            Kandidacijska lista grupe birača za Vijeće gradske četvrti Brezovica,                                       nositelj liste Žarko Vučak
                                Žarko Vučak-nositelj liste grupe birača Gradske četvrti Brezovica

 Stoje slijeva na desno: Zdravko Bubnić, Rajka Martinec-Mladinić, Žarko Vučak, Ljerka    Šljivac, Dragica Jakopović, Jasna Čotić  i  Josip Lončar.
 Čuče:   Stjepan Kos, Mladen Josipović, Mirjana Šolić, Šime Mamić


            Kandidacijska lista grupe birača za Vijeće mjesnog odbora Demerje,
                                          nositelj liste Stjepan Kos
                                     facebook.com/stjepankos

            Ivan Zvornik, Dragoslav Mačešić, Željka Malenić, Stjepan Kos i Dražen Šivak    

ponedjeljak, 22. travnja 2013.

DARUJTE GA, DARUJTE, JURU ZELENOGA         Sutra  slavimo Sv.Jurja koji je, kao što smo već na ovom blogu više puta rekli, nekada bio  župni zaštitnik našeg kraja. Ove vas godine pozivam da na donjem videu pogledate koreografiju našeg KUD-a na temu Jurjeva, te se tako prisjetite naših lijepih starih običaja.


          Sveti Juraj zeleni se
          Svaka majka žalosti se
          Za devojku čerku svoju
          Koju mora dat’ pozoju…


          Sveti Jura koplje meče
         Od pozoja glavu sječe
         Od pozoja strašna noga
         Jel’ se Jura ufaš Boga
         Darujte, ga darujte, Jurja zelenoga…
         Ak’ nas ne b’te darovali
         Mi vam bumo sinka krali
         Sinka krali, otpeljali
         Sredi luga zelenoga
         Med’ ružice, fijolice
         I med’ mlade devojčice
         Darujte ga, darujte, Juru zelenoga…


         Ovo se klanja zeleni Juraj, kiroles
         Zeleni Juraj, zeleno drevce, kiroles
         On bu donesel peden travicu, kiroles
         Peden travicu, lakat mladicu, kiroles
         Darujte majko zelenog Jurja
         Našega puta trdnega hoda…

utorak, 16. travnja 2013.

Prenosim s portala dnevno.hrPavuna: Pripremamo strategiju, a detalje tajim jer nas Orwellovske sluge u RH prate i prisluškuju!


Užasno je bilo vidjeti slavlje 'europarlamentaraca' ZOMBIJA poslije ovih besramnih i promašenih izbora, kako se vesele novom europskom dohotku koji će njihov narod krvavo platiti. Krajnje je vrijeme da se vlast osvijesti i prihvati odgovornost za koju je dobro plaćena, prije nego ostatak pučanstva iziđe na ulice – upozorava Karlo Starčevič, čelnik Hrvatskog nacionalnog vijeća. Autor: Damir Kramarić
Photo: Matija Vasiljevski
Ponedjeljak, 15 Travanj 2013 22:41
Nakon što su hrvatski birači dramatično malim postotkom izlaska na izbore te ljutitim i namjernim  poništavanjem četrdesetak tisuća izbornih listića, hrvatskim političkim elitama opalili žestoku pljusku poručivši im da se napokon maknu s političke pozornice, 'veliki' mediji po običaju su tu najvažniju poruku izbora ili izostavili ili marginalizirali.
No, činjenicu da je u zemlji od četiri i pol milijuna ljudi na izbore izašlo tek nešto više od 700 tisuća glasača, od kojih je njih čak pet posto namjerno uništilo izborne listiće, nemoguće je skriti ili prešutjeti. Svi objektivni politički analitičari morali bi, stoga, nakon ovoga ustvrditi da posljednji izbori nisu legitimni, te da Vlada premijer Milanovića definitivno nema potporu naroda, što znači da bi u najskorije vrijeme morali raspisati izvanredne parlamentarne izbore.
Starčević: Narod je u nedjelju poručio da mu je dosta karijerista i lopova
- Bojkot izbora najbolje potvrđuju ono što već duže vrijeme govorimo: da hitno moramo promijeniti i politiku i ljude koji sudjeluju u njoj, te da politika više ne smije biti zanimanje koje je samo sebi svrha. Narod je u nedjelju opalio žestok šamar i SDP-u i HDZ-u, te im poručio da mu je dosta karijerista i lopova koji misle samo na sebe. Uvjeren sam, osim toga, da su za barem pet do šest posto slagali u vezi izlaznosti na izbore, samo da navuku dvoznamenkastu brojku, kako se na bi doznalo za apsolutno skandalozni bojkot izbora. Siguran sam da je izlaznost  falsificirana, jer sam u nedjelju satima obilazio više biračkih mjesta u Gospiću, te sam vidio da na biralištima, koja su na svim dosadašnjim izborima bila dupkom puna, ovog puta gotovo da nije bilo žive duše. Sve je to dokaz da narod ne vjeruje ovakvim političarima, te da traži korjenite promjene – ističe Karlo Starčević, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća, organizacije koja ima za cilj okupljanje građana i prijatelja Hrvatske u domovini i inozemstvu radi zajedničkog ostvarivanja korjenitih promjena u Republici Hrvatskoj. Valja napomenuti da je Hrvatsko nacionalno vijeće nedavno u Zagrebu organiziralo iznimno zapažen skup na kojem su sudjelovali mnogi značajnih hrvatski znanstvenici i intelektualci, koji su, po svemu sudeći, odlučili povezati se i zajednički djelovati na spašavanju Hrvatske od pada u ponor u koji nas već godinama vuku političke kaste na vlasti i pri vlasti.
'Bit će kasno kad frustrirani narod izađe na ulice'
- Užasno je bilo vidjeti slavlje 'europarlamentaraca'  ZOMBIJA (kako reče g. Pavuna), poslije ovih besramnih i promašenih izbora, kako se vesele novom europskom dohotku koji će njihov narod krvavo platiti. Krajnje je vrijeme da se ova vlast osvijesti i prihvati odgovornosti za koju je dobro plaćena, prije nego joj ostatak pučanstva, koji nije izišao na izbore, iziđe na ulice a onda, ne smijem ni pomisliti kako će reagirati izvaran i opljačkan narod. Zato HNV nudi svim relevantnim političkim čimbenicima pomoć pri rješavanju više nerješivih nacionalnih problema. Sutra će već biti kasno, ali će onda narod rješavati probleme bez njih, što nas ponovno vodi u novu pogibiju – zaključuje Karlo Starčević, predsjednik HNV-a
A da doista postoji konkretna inicijativa udruživanja slobodnomislećih hrvatskih znanstvenika i intelektualaca s namjerom izrade strategije izlaska iz krize, portalu Dnevno.hr potvrdio je i dr. Davor Pavuna, kojemu smo u petak 12. travnja poslali upit s pitanjima vezanim uz tu temu, a koji nam je odgovore poslao u petak navečer, nakon što smo već zaključili tekst koji je tog dana i objavljen ('Rasprodaju hrvatskog srebra ćemo zaustaviti, a Liniću i Milanoviću sudit ćemo zbog veleizdaje!'). Kratke njegove odgovore zato objavljujemo naknadno.
Pavuna: Službe nas snimaju, zato kratko poručujemo: Island, Island, Island!
- Spremamo za Dnevno.hr  i za druge medije detaljnije podatke i brojne činjenice kojima ćemo objelodaniti i do detalja rastumačiti manipulacije koje su na djelu u Hrvatskoj. Inače, kako sam jasno rekao u predavanjima, sve akcije i komunikacije osoba kojima je Ljubav svetinja, koji čuvaju suverenitet obitelji, koherenciju nacije i jačaju normalnu državotvornost Lijepe Naše, uredno su SNIMANE od (ne-bas-tajnih) službi slugana s vlasti. Zato nemam nikakvu namjeru objavljivati strategiju, časna imena ili detalje o tome kako i kada će osviješteni građani djelovati. Vašim čitateljima preporučamo da pročitaju originalnu Orwell-ovu, 'Životinjsku farmu' i '1984'  pa će lako prepoznati likove i brzo uvidjeti kako te razne 'naše' tobož izabrane 'vlade' prodaju razna 'vlasništva' ' i 'dobra' , te kako manipuliraju. A jednostavan odgovor  i poruka naciji jest: ISLAND, ISLAND, ISLAND! Čak je i 'Globus' opisao 'reset' operacijskog sustava na osviještenom, demokratskom  Islandu. Pametnome dostatno – ističe dr. Davor Pavuna u odgovoru na naš upit o detaljima strategije izlaska Hrvatske iz krize.
Na što točno dr. Pavuna misli kad spominje Island, upitali smo mr. Karino Hromin Sturma, predsjednika ekonomskog pokreta Zajedno, koji je nedavno razgovarao s Pavunom i dogovorio buduću suradnju, a koji je o pozitivnom primjeru Islanda više puta govorio i pisao za naš portal.
Na referendumu odbili otplaćivati bankarske dugove, smijenili vladu i sudili premijeru
- Alternativa rasprodaji državnog vlasništva je lijepo prikazana na primjeru Islanda. Island je 2008. godine došao u veće probleme nego mi, jer su i tamo imali privatne banke koje su bankrotirale. Islandski narod je proveo dva referenduma na kojima su odbili vraćati bankarski dug. Rekli su: oprostite, kada su bankari dijelili zaradu od profita nisu pitali narod i nisu dijelili s narodom. Normalno je, dakle, da svaka država štiti svoje interese, što znači da je moguće vratiti banke u državno vlasništvo. Problem je u tome što smo imali društveno vlasništvo te smo bili najprivatiziranija zemlja u svijetu, no onda je to vlasništvo podržavljeno i kasnije rasprodano u bescjenje. Od toga je hrvatska birokracija živjela. Oni, dakle, već godinama ništa ne stvaraju, već samo sve rasprodaju i žive od tog novca. To treba obustaviti i napraviti projekt dugoročnog razvoja republike Hrvatske – ističe često mr. Hromin Sturm.
Ovome valja pridodati i činjenicu da su građani Islanda primorali vladu, koja je dovela zemlju u veliku ekonomsku krizu, da da ostavku, a islandskom premijeru je kasnije suđeno zbog nesavjesnog rada!
Miliša: Svehrvatski pokret otpora otpuhat će izdajničku politiku uništavanja gospodarstva
- Ključ oporavka Hrvatske, kao što je bio i na Islandu, referendumsko je odlučivanje kojim bi narod mogao spriječiti političke kaste da rasprodaju svu preostalu imovinu i nastave upropaštavati gospodarstvo. Jer cilj EU birokrata je upravo upropaštavanje hrvatskog gospodarstva, a u interesu bankarske oligarhije koja jedina od toga ima koristi. U Islandu su to zaustavili. No, naši političari samo slijede naputke EU birokrata i tako već godinama sustavno uništavaju hrvatsko gospodarstvo. Da to o čemu govorim nije teorija zavjere, potvrđuju i riječi J. E. Stiglitza, dobitnika nobelove nagrade za ekonomiju  i bivšeg čelnika Svjetske banke, koji je nakon mnogih loših iskustava stečenih upravo u Svjetskoj banci i spoznaje da ta institucija u stvari smišljeno i sustavno uništava mnoge nacionalne ekonomije radi bogaćenja pojedinaca, kasnije otvoreno progovorio o načinima pljačke koje provodi Svjetska banka i Međunarodni monetarni fond.  A da su Slavko Linić i premijer Milanović poslušni vojnici MMF-a više nije potrebno ni dokazivati. No, sada se stvara svehrvatski pokret otpora takvoj politici. Uvjeren sam da će taj pokret krenuti iz Slavonije, regije koja se sustavno tlači i upropaštava i gdje su najviše na udaru branitelji i seljaci. Uvjeren sam, dakle, da će u rujnu krenuti bura koja će otpuhati ovu vlast, te da će ju pokrenuti intelektualci koji se sada povezuju a koji već neko vrijeme vode svoje pokrete ili stranke. Tu prije svega mislim na ekonomski pokret Zajedno i Karino-Hromin Sturma, na braniteljsku stranku Zavjet za Hrvatsku i generala Marko Lukića, na grupu intelektualaca koja izrađuje strategiju izlaska iz krize na čelu s dr. Davorom Pavunom, kao i na druge intelektualce koji su se angažirali na ideji zaustavljanja upropaštavanja zemlje. Uvjeren sam da će se udruženi intelektualci izboriti za referendumsko odlučivanje, te da će tako prekinuti praksu dodvoravanja hrvatskih političara EU birokratima - podvlači dr. Zlatko Miliša, koji je zajedno s dr. Pavunom i drugim znanstvenicima bio na nedavnom skupu HNV-a u hotelu Antunović i koji zna detalje cijele akcije,  te koji dodaje da je hrvatski narod i na nedjeljnim izborima poslao itekakvu poruku Vladi premijera Milanovića.
Biračka apstinencija je prosvjed protiv vlade
- Biračka apstinencija je ništa drugo do revolt protiv Vlade.  Izborna šutnja je politički čin i  uvod u buru koja slijedi. Dramatično slab odaziv na nedjeljne izbore pokazao je, osim toga, da su ti izbori bili nelegitimna otimačina 82 milijuna kuna. Pitam se tko će vratiti tih u smeće bačenih 82 milijuna kuna, sada kada je očito da je odluka o odvajanju izbora za EU parlament od lokalnih izbora bila posve promašena – zaključuje na kraju profesor Miliša.


nedjelja, 14. travnja 2013.

DEMO(N)KRACIJA         Kako ima čitatelja kojima i na ovome blogu fali malo politike,  a  i „Zdemko“ me je našpotal da nisam aktualan, podastirem vam ovaj brzinski osvrt na danas održane euroizbore.


         Dok pišem ove retke birališta su već sat vremena zatvorena, a birački odbori se bore s plahtama koje smo nagurali u glasačke kutije. To što oni vremešniji birači niti su vidjeli pročitati što na tim listurinama piše, niti su znali kaj bi s njima započeli, to naravno nikog u društvenoj nam „nadgradnji“ uopće nije briga. Elitama je jedino važno da je ova formalnost konačno obavljena, a medije će kao i obično zadužiti za uvjeravanje svekolikog puka kako smo savladali još jednu prevažnu stubu u penjanju prema svetoj demokraciji.
            Demokracija kako to gordo zvuči! Vladavina naroda! Dobro, ako je ta demokracija to što joj u definiciji piše, to onda mene kao priprostog građanina Republike čiji sam podanik tjera na preispitivanje vjerodostojnosti (i) ovih izbora. Kažem priprostog građanina zato jer se tijekom svojeg obrazovanja nisam sretao s dubljim politološkim i inim sličnim razmatranjima. Ipak se pitam: nije li većina ipak uvijek većina?! Onako zdravo narodski, ako mi od sto kuna u džepu ostane još sedamdeset i pet, onda još imam većinu od tih sto kuna. Sukladno tome, ako sedmoro od deseteročlane pajdašije  želi da se kuha sarma a ne fileki, onda će na kraju na temelju demokratske odluke svi jesti sarmu. Tak bi barem trebalo biti.
            Međutim suvremena demokracija je izgleda poprimila neka druga pravila. Najprije su koje-kakvi kvazipolitički jebivjetri tijekom proteklih dvadesetak godina ovom narodu toliko zgadili sve što se tiče politike, da prosječnog hrvatskog građanina ni toljagom nemreš natjerati na biralište. Sada kada je odaziv ovako katastrofalno loš govore nešto u stilu: tko vam je kriv mogli ste birati…( kao u jednom starom vicu, gdje Nela Eržišnik ne želeći platiti hotelske usluge koje nije koristila ali je prema riječima recepcionara mogla, tom istom recepcionaru kaže kako je i on mogao pokušati spavati s njom).
            Iako dok ovo pišem još nisu objavljeni konačni rezultati izlaznosti na izbore za euRopski parlament, kristalno je jasno kako je buduće hrvatske europarlamentarce izabrao jedan od najnižih postotaka birača u  Europskoj uniji!
            I tako nakon što je prethodno manjina odlučila o našem ulasku u EU tvorevinu, danas je još veća manjina odlučila tko će nas tamo zastupati!
            Čudne li neke demokracije!