četvrtak, 21. travnja 2016.

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE U BREZOVICIČovjek nad ostalim Božjim stvorovima jedina je vrsta koja proizvodi i gomila smeće. Nažalost unatoč tome što nas je Tvorac obdario razumom mnogi taj isti razum ne koriste, pa svojim otpadom ugrožavaju opstanak života na ovoj našoj lijepoj plavo-zelenoj kugli.
Unazad par desetljeća oni koji smeće ostavljaju po šumama i potocima opravdavali su se time kako nemaju gdje drugdje odložiti svoj otpad. U današnje vrijeme rečeni izgovor više ne drži vodu, a sustav zbrinjavanja otpada se, unatoč svim teškoćama i manjkavostima, permanentno usavršava i nadograđuje. Tako uz stalni odvoz kućnog otpada imamo komunalni otok na križanju ulica Cvetki i Majdaki-Kosi gdje su postavljeni spremnici za papir, plastiku i staklo, a odnedavno na području naše Gradske četvrti imamo i reciklažno dvorište.
Reciklažno dvorište nalazi se u Brezovici, Prigradska ulica III odvojak, pokraj Lovačkog doma, a na donjoj karti označeno je crvenim kružićem.
Radno vrijeme Mobilnog reciklažnog dvorišta u Brezovici je radnim danom od 6,30 do 20,00 sati, a subotom od 6,30 do 14,00 sati. Bez naknade, možete predati djelatniku otpad manjih količina i to čak do 30 različitih vrsta otpada, kao i neke vrste opasnog otpada: papir, karton, metal i metalnu ambalažu, staklo i staklenu ambalažu, ambalažu od plastike, odjeću i druge tekstilne predmete, jestiva ulja i masti, boje, ljepila, smole, deterdžente, lijekove, baterije, akumulatore, fluorescentne cijevi, zeleni otpad, električnu i elektroničku opremu…
Sve informacije gađani mogu dobiti na brojevima telefona 614 64 77 ili na 072 500 400

                                                                                        Stjepan Kos