utorak, 29. rujna 2015.

MUKE NAŠE KOMUNALNE


         Evo me opet nakon poduljeg vremena. Iako proteklih mjesec dana nisam objavio niti jedan post na ovome blogu, na mojoj facebook stranici  mogli ste pratiti neka događanja iz mog osobnog života, moje osobne impresije i komentare aktualnih zbivanja. Ipak, moram priznati da sam zapostavio događanja koja se tiču Mjesnog odbora Demerje, pa ću to ovdje pokušati makar malo nadoknaditi.
         Kao što je poznato gradnja kanalizacijskog sliva „Močirad“ uglavnom je završena, a i dalje muku mučimo sa sanacijom razrovanih prometnica. Nažalost niti ovdje vam sa sigurnošću ne mogu reći kada će to biti napravljeno jer se informacije mijenjaju na dnevnoj razini, a stvari prema mojim saznanjima momentalno stoje ovako:
Izvođač/i radova  kanalizacijskog sustava po ugovoru s investitorom bili su dužni sanirati prijekope. Međutim, tijekom radova kolnici su bili oštećeni mnogo više od širine prijekopa, te se pokazalo da gotovo sve ceste treba preasfaltirati u punoj širini. E, sad se javlja problem tko će to platiti! Nakon višemjesečnog natezanja, u svom poznatom spasiteljskom stilu, gradonačelnik odlučuje da će Zagrebačke ceste u potpunosti urediti razrovane prometnice, a da će se izvođaču kanalizacije umanjiti isplata za radove koje nije napravio, dakle neće mu/im biti plaćena sanacija prijekopa jer je nisu niti napravili. Eto, rekli bi smo sretnog završetka!
Ali, ne lezi vraže, po završetku Desprimske dolazi do problema: tko će to platiti Zagrebačkim cestama!?  Ovogodišnji proračun Grada takvu stavku nigdje ne predviđa, a  penalizacija koju su eventualno naplatili izvođaču radova kanalizacijskog sustava (prije bih rekao da je nisu naplatili) nedostatna je za ovako opsežna uređenja kolnika.
Nema novaca, nema posla. Osim onoga koji je već napravljen tj. Desprimske ulice koja je napravljena ali nije plaćena. Kakav će biti konačni rasplet ne želim nagađati, niti vam mogu sa sigurnošću reći kada će konačno biti sanirane demerske ulice. Žalosti me činjenica da stanari npr. Ul.Gorana Šivaka već gotovo tri godine žive u groznim uvjetima, i da se tome ne može sa sigurnošću nazrijeti kraj.


U međuvremenu su Zagrebačke ceste počele s izvođenjem Malih komunalnih akcija, jer za to postoji planirani proračunski novac. Ne možemo se baš pohvaliti s obimom Malih komunalnih akcija za ovu godinu, jer će većinu za to namijenjenog novca „pojesti“ projekti za neke buduće radove. Što je, tu je, moramo poštovati pravnu regulativu po kojoj se više gotovo ništa više ne može raditi bez projektne dokumentacije.

Na temelju članka 82. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 14. stavka 1. točke 4. Pravila Gradske četvrti Brezovica (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/02, 14/06, 9/10 i 25/13), Vijeće Gradske četvrti Brezovica, na 28. sjednici, 24. ožujka 2015., donijelo je

PLAN
malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2015.

Članak 1.

Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2015. (dalje u tekstu: Plan) sadrži planirane akcije što se odnose na gradnju, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i drugih manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana.

IZVOD  ZA MJESNI ODBOR DEMERJE:
(cijeli plan možet vidjeti OVDJE)
                              -----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ODVODNJA OTPADNIH VODA

2.1. NOVE AKCIJE U 2015.
5.
Demerje, Gornjodemerska, odvojak prema kbr. 27
Demerje
izrada projektne dokumentacije za 200 m kanalske mreže
30.000,00
6.
Demerje, Maljuge - nastavak
Demerje
izrada projektne dokumentacije za 150 m kanalske mreže
25.000,00

3. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI

3.1. NOVE AKCIJE U 2015.

17.
Demerje, Ul. Josipa Lončića, do kraja ulice
Demerje
projektiranje proširenja kolnika s nogostupom i zacjevljenjem
45.000,00
18.
Demerje, Mokrice
Demerje
uređivanje kolnika
95.452,00
19.
Demerje, Gornjodemerska kod kbr. 28
Demerje
rješavanje oborinske odvodnje
17.218,00
20.
Demerje, Demerska od kbr. 48 do 50
Demerje
uređivanje kolnika
74.223,00
21.
Demerje, Gornjodemerska od ulice Bedeki do željezničke pruge
Demerje
izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa sa zacjevljenjem
60.000,00
22.
Demerje, Bedeki
Demerje
izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa sa zacjevljenjem
30.000,00
23.
Demerje, Klanjec
Demerje
izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa sa zacjevljenjem
35.000,004. IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE

4.1. NOVE AKCIJE U 2015.

5.
Demerje, zelena površina na raskrižju ulica Maljuge i Topolje
Demerje
izrada idejnog projekta za krajobrazno uređivanje
20.000,00

6. JAVNA RASVJETA

6.1. NOVE AKCIJE U 2015.
3.
Demerje, dječje igralište u ulici Majdaki
Demerje
izrada projektne dokumentacije za rasvjetu
10.000,00
4.
Demerje, polivalentno igralište, Demerska 33
Demerje
izrada projektne dokumentacije za rasvjetu
10.000,00
                     -------------------------------------------------------------------------------------
Članak 2.

Naredbodavac za provođenje Plana je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu.

Članak 3.

Ovaj će plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 026-03/15-01/9
URBROJ: 251-06-02/8-15-4
Zagreb, 24. ožujka 2015.
Predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Brezovica

Vladimir Iviček, v.r.