subota, 27. travnja 2013.

KANDIDACIJSKE LISTE         Eto, kandidacijske liste za lokalne izbore su i službeno objavljene, a ovdje vam donosim dvije najbitnije, kako za mene tako i za vas…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-005/208
URBROJ: 251-01-07-13-10
U Zagrebu, 26. travnja 2013.                                                                4

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 24. stavka 2. Odluke o izborima
članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13),
Izborno povjerenstvo, donijelo je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova Vijeća Mjesnog
odbora 208. DEMERJE

                        KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA DEMERJE
                                                     NOSITELJ LISTE: STJEPAN KOS
Kandidati:
1. STJEPAN KOS; DEMERJE, DEMERSKA ULICA 63; rođ. 17.04.1961; OIB: 42472181289;
2. ŽELJKA MALENIĆ; DEMERJE, IVIČKI 1; rođ. 01.11.1976; OIB: 25743190121;
3. DRAŽEN ŠIVAK; DEMERJE, ULICA GORANA ŠIVAKA 37; rođ. 19.03.1967; OIB: 63824414690;
4. DRAGOSLAV MAĆEŠIĆ; DEMERJE, BEDEKI 10; rođ. 24.10.1970; OIB: 01613615886;
5. IVAN ZVORNIK; DEMERJE, DEMERSKA ULICA 50; rođ. 25.02.1950; OIB: 60652957969;
Uputa o pravnom lijeku:
Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista birača,
kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača (članak 52. stavak 1. Odluke)
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 48
sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor (članak 52. stavak 2.
Odluke).

PREDSJEDNIK  IZBORNOG  POVJERENSTVA

Ivica Veselić

--------------------------------------------------------------------------------------

GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-004/17
URBROJ: 251-01-07-13-24 
U Zagrebu, 26. travnja 2013.                                                              11

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 24. stavka 2. Odluke o izborima
članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13),
Izborno povjerenstvo, donijelo je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje kandidacijska lista za izbor članica/članova Vijeća Gradske
četvrti XVII. BREZOVICA

                         KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA
                                                   NOSITELJ LISTE: ŽARKO VUČAK dipl.ing.
Kandidati:
1. ŽARKO VUČAK, dipl.ing.; KUPINEČKI KRALJEVEC, KRALJEVEČKI BRIJEGI 75; rođ. 05.07.1957; OIB:
86157612131;
2. RAJKA MARTINEC-MLADINIĆ, dipl.ing.; GOLI BREG, PALČIĆI ODVOJAK 2; rođ. 16.04.1951; OIB:
04703654434;
3. STJEPAN KOS; DEMERJE, DEMERSKA ULICA 63; rođ. 17.04.1961; OIB: 42472181289;
4. ZDRAVKO BUBNIĆ; STRMEC, STRMEČKA CESTA 38; rođ. 02.05.1970; OIB: 24907629343;
5. DRAGICA JAKOPOVIĆ, dipl.oec.; ZADVORSKO, ZELENI BRIJEG 1; rođ. 07.01.1945; OIB: 71179118480;
6. MIRJANA ŠOLIĆ, prof.; KUPINEČKI KRALJEVEC, MRAKOV BREG 9; rođ. 03.03.1967; OIB: 19823588148;
7. LJERKA ŠLJIVAC, oec.; ZADVORSKO, KRUŽNA ZADVORSKA ULICA 27; rođ. 23.03.1956; OIB:
53555851935;
8. JOSIP LONČAR; KUPINEČKI KRALJEVEC, POTOČKA CESTA 9; rođ. 21.08.1952; OIB: 79576470565;
9. ŠIME MAMIĆ, mr.sc; KUPINEČKI KRALJEVEC, TATARI 20; rođ. 25.02.1962; OIB: 90523602955;
10. JASNA ČOTIĆ, dr.med.dont.spec.ort.; ZADVORSKO, PRIGRADSKA ULICA IV. ODVOJAK 32; rođ. 09.12.1957;
OIB: 72625132706;
11. MLADEN JOSIPOVIĆ, dipl.ing.; STARJAK, RADOVINA 6; rođ. 08.07.1968; OIB: 02536091280;
Uputa o pravnom lijeku:
Prigovor protiv ovog rješenja mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijskih lista birača,
kandidati, najmanje 100 birača ili najmanje 5% birača (članak 52. stavak 1. Odluke)
Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja podnosi se Izbornom povjerenstvu u roku od 48
sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor (članak 52. stavak 2.
Odluke).

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
Ivica Veselić


         Koga zanima sve liste može vidjeti na ovoj adresi, a što se pak tiče njihova sadržaja može se vidjeti doista svašta. Gotovo sam siguran kako ćete, nakon što pozorno proučite sve kandidacijske liste za Vijeće MO Demerje i Vijeće GČ Brezovica, biti potpuno uvjereni da su lista Žarka Vučaka za gradsku četvrt i moja za mjesni odbor, najbolje što vam se nudi.
         Na većini ostalih kandidacijskih lista iz aviona je vidljivo kako su skrpljene na jedvite jade, tek toliko da se posao odradi kad se već mora zadovoljiti bilo stranku, bilo neku drugu interesnu grupu. Ne morate niti poznavati kandidate, dovoljno je obratiti pozornost na adrese iz kojih je razvidno kako po dvoje ili čak  više kandidata dolazi iz iste kuće, a kako se ipak radi o sredini u kojoj se međusobno dobro poznajemo odmah su jasni bračni, rodbinski i kumovski odnosi! Izgleda kako su liste napravljene tako da kad nemaš drugog kandidata, onda na listu staviš svoju ženu ili nekog drugog srodnika. To je naravno i legitimno, i legalno ali ipak osim gorkog okusa u ustima ostavlja  strah i zabrinutost u kakvu bi nas to budućnost mogle voditi ovakve klanovske skupine.

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------


GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-005/208
URBROJ: 251-01-07-13-7
U Zagrebu, 26. travnja 2013.

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 25. i 26. Odluke o izborima članova
vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13), Izborno
povjerenstvo sastavilo je i objavljuje


    ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
                                 Vijeća Mjesnog odbora 208. DEMERJE

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
    BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
    HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
    ZAGORSKA STRANKA - ZS
    ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
    HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
    Nositelj liste: DRAŽEN LONČIĆ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
    SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS
    Nositelj liste: PAVAO JURKOVIĆ

3. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
    HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
    ZELENA LISTA
    DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
    Nositeljica liste: NIKOLINA ŠTEFKOVIĆ

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA DEMERJE
    Nositelj liste: STJEPAN KOS

5. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
    HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
    ZELENA STRANKA - ZS
    Nositelj liste: VELJKO ŠIVAK

6. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA MJESNOG ODBORA DEMERJE
    Nositeljica liste: VESNA ŠANTEK

                                                                           PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                                                      Ivica Veselić


GRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
KLASA: 013-03/13-004/17
URBROJ: 251-01-07-13-14
U Zagrebu, 26. travnja 2013.

Na temelju članka 36. stavka 1. podstavka 5. u vezi s člancima 25. i 26. Odluke o izborima članova
vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13), Izborno
povjerenstvo sastavilo je i objavljuje

 ZBIRNU LISTU KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA
                                 Vijeća Gradske četvrti XVII. BREZOVICA

1. ABECEDA DEMOKRACIJE - ABECEDA
    Nositelj liste: STJEPAN KRIŽANIĆ

2. HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA - HČSP
    AUTOHTONA-HRVATSKA STRANKA PRAVA - A - HSP
    Nositelj liste: LJUDEVIT SVEDROVIĆ

3. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
    BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
    HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
    ZAGORSKA STRANKA - ZS
    ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
    HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
    Nositelj liste: VLADIMIR IVIČEK

4. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
    SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS
    Nositelj liste: PAVAO JURKOVIĆ

5. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
    HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
    ZELENA LISTA
    DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
    Nositelj liste: SINIŠA MARKULIN

6. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
    AKCIJA ZA BOLJU HRVATSKU - ABH
    VOLIM HRVATSKU - VH
    Nositelj liste: MIHAEL RAJTER

7. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
    Nositeljica liste: BILJANA SKENDEROVIĆ

8. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI
     BREZOVICA
     Nositelj liste: IVICA MAVRAČIĆ

9. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI
     BREZOVICA
    Nositeljica liste: MARINA PUCEVIĆ

10. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
      HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
      ZELENA STRANKA - ZS
      Nositelj liste: STJEPAN CEROVSKI

11. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA GRADSKE ČETVRTI
      BREZOVICA
      Nositelj liste: ŽARKO VUČAK dipl.ing.

12. ZA GRAD
      Nositelj liste: IVAN MAVROVIĆ

13. ZAGREBAČKA NEZAVISNA LISTA - ZNL
      Nositelj liste: JOSIP GALOVIĆ


                                                                           PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA
                                                                                                           Ivica Veselić

Broj komentara: 5:

Zdemko kaže...

E, da.
Tri Hrvata, a četiri stranke – pa se tak i Demerje povdalo za ovim hrvatskim standardom (6 lista). Ali, vele da je konkurencija dobra stvar pa onda ako je tak, onda čak, možda, i ne smijemo zamjeriti na ovom «plemenskom momentu» - što su na pola demerskih lista po dva kandidata sa istih kućnih numera. Teško je sastaviti listu jer smo većina jako politični samo kad treba prigovarati i kleti nekom mater. Jel to ok, taj obiteljsko-rodbinski nazivnik listi – pa hajdmo, KOMENTIRAJMO jel nam to ok ili ne.
Zapravo, mene živo zanimaju programi, a međusobno se gotovo svi poznajemo pa otprilike znamo tko što i koliko može. Dopuštam da su iznenađenja moguća po pitanju tko što i koliko može. Nadam se da ćemo biti upoznati sa programima. Toliko kao birači zavrjeđujemo. I živo me zanima tko s kim misli koalirati nakon izbora. Moram reći da vidim da na Demerju doista postoji i "siva eminencija" koja gura jednu listu… :)
U vezi Demerja iznenađen sam malo što se do sada neki djelatni u politici nisu kandidirali, a također se šuškalo o još jednoj nezavisnoj listi, prilično ženskoj. Najveće iznenađenje mi je svakako ulazak jednog nezavisnog na jednu stranačku listu, što je istodobno i dobro odigran potez te stranke – čestitam na tom uspjehiću. Dalje, tko kaže da je politika samo zavadila ljude – jer vidim na istoj listi i osobe koje se uopće ne mirišu (blago rečeno). Vidim da jedna stranka ima apsolutno "dotepensku" listu a pošto znam da je nositelj te liste (inače moj dobar prijatelj), premda naturaliziran, jedan istinski i srođeni Demerec koji po demerščini može biti za uzor rođenima, nema opasnosti da im je na pameti neka manjinska autonomija na Demerju! :) Sve u svemu, dođe mi da na Demerju utemeljim mladež stranke umirovljenika – samo se pitam koje, koliko ih je!

Što se tiče lista za Vijeće Gradske četvrti Brezovica, e tu su stvari još zanimljivije! Vidim da su se od jedne stranke odmetnuli neki i izašli sa svojim vlastitim listama. Koliko čujem nisu bili zadovoljni sa mjestima koja su dobili na stranačkoj listi, pa su se priklonili meni nerazumljivom logikom Tatjani Holjevac, odnosno, u drugom slučaju, sastavili vlastitu horvaćansku listu. Na drugoj strani, u jednu se brezovičku stranku napokon uspio vratiti kojem su to dugo priječili i sad opet visoko kotira. Usput, sasvim je potisnuo demerske članove iste stranke koji su inače istinski i vrući njezini članovi. Što se tiče nositeljice liste jedne nove stranke koja sad prvi put izlazi u Brezovici na izbore iz pouzdanih i vjerodostojnih izvora čujem da je prava idealistica i djelatna aktivistica…
Koje su probleme imale stranke i nezavisni kandidati pri sastavljanju lista za Vijeće Gradske četvrti ilustrira podatak da od 13 lista, na 7 njih su barem po dvije osobe sa iste kućne numere! A naša Gradska četvrt broji 11 tisuća stanovnika.
I na kraju moram reći da nikad dosad nije ovoliko Demeraca bilo na listama za Vijeće Gradske četvrti – vjerovali ili ne, njih čak 10 (deset) na različitim listama! Realno, samo jedan ima ozbiljne šanse za ulazak u Vijeće. Dapače, gotovo je sigurno da će ući.

Kao što vidite, u ovom komentaru nisam spomenuo niti jedno demersko ime. Koga zanimaju, zna gdje ih/me može naći.

Anonimno kaže...

Koliko je vlast poželjna vidi se i na najmanjoj razini izbora.
Gdje bi razum i dogovor trebao progovarati u cilju općeg dobra, te nametati najsposobnijeg među nama , da nas zastupa , da u našim željama pronađe najkvalitetniju opciju provedbe dugoročnog plana, izostaje dijalog i dogovor već trčanje prema jedinom cilju dobiti sto vise glasova, kako bi bio uvaženi clan mjesnog odbora sa visokom odgovornostima da predstavi naselje Demerje.

Danas se treba okrenuti oko sebe i vidjeti sto se sve napravilo do ulaska Demerja u Europsku Uniju, te koliko smo daleko od jednog identicnog sela u Evropi i to od infrastrukture, te do samog razmišljanja.

Hrvatski puk sazrijeva polako i tiho, te vjerujemo da ce na ovim izborima odabrati, ne rodbinu nego osobu koja ce najbolje zastupati naše mjesto.

Stjepan kaže...

Hvala na lijepim i sadržajnim komentarima. Dodao bih tek dvije-tri svoje misli: Svatko se od nas rađa s određenim kvalitetama i sposobnostima, i nije svatko za sve. Nažalost nadarenost i stručnost danas je potisnuo posvemašnji arivizam široko rasprostranjen na svim društvenim razinama, a koji naročito potiču uglavnom sve političke stranke.
Zbog toga bi makar na lokalnoj razini bilo dobro, koliko god je to moguće, na neki način potisnuti ne političke stranke, nego prvenstveno njihov NEGATIVAN učinak na funkcioniranje lokalnih zajednica. To znači da su stranke na današnjem stupnju društvenog razvoja (uglavnom) neizbježne na razini države ali je zato na mjesnoj razini moguće donekle otupiti njihov utjecaj, i preko nestranačkih lista napraviti jedan mali iskorak prema direktnoj demokraciji, koliko god ona u ovom momentu utopistički izgledala. Možda se velike stranke toga i boje, pa zato nastoje na sve načine „zamutiti vodu“, za što je bjelodani primjer ovogodišniji izborni zakon iz kojeg se izgubio ustaljeni naziv „nezavisna lista“, a koju sada moramo zvati „kandidacijska lista grupe birača“. Ovo ne služi ničemu drugom nego da zbuni birače i okrene ih prema „velikim“ strankama.
I još samo jedna mala pripomena: između stranaka se uvijek odvija borba za VLAST, dok je među nestranačkim listama moguće naći i one koji vam žele SLUŽITI!

Anonimno kaže...

Svaka podrška ovom razmišljanju i moj glas. Lokalna politika mora biti neovisna i odvojena od parlamentarne. Lokalna politika mora biti na usluzi mještanima.
Predlažem da napravimo općih potreba naselja te da se svi uključimo u njihovu realizaciju (ja cu započet ako mogu?)
1. Škola treba blagavaonu
2. Škola treba ogradu
3. Škola treba prometne oznake
4. Naselje treba nogostupe
5. Hrvatske vode moraju urediti odvodnju naselja.
6. Iskoristiti fondove Europske unije - dosada smo trebali imati vise projekata u pripremi za IPAR.
.............

Pokrenimo listu.
Pozdrav

Stjepan kaže...

Anonimno, hvala vam na konstruktivnom komentaru, valjda ćemo u budućnosti uspjeti ostvariti barem neke od vaših prijedloga. Bilo bi lijepo kada bi se i drugi javili sa svojim prijedlozima, koje ću rado uvažiti ukoliko budem izabran. Prednost moje liste i je u tome što su građani odnosno birači jedini ti koje ću pitati za mišljenje, budući da ne pripadam niti jednoj interesnoj sferi.
Po ne znam koji put vas molim da si kod anonimnog komentiranja odredite nekakvo ime.