četvrtak, 30. kolovoza 2012.

OPET O MALIM KOMUNALNIM AKCIJAMA         Dragi moji apolitični i nezainteresirani sumještani ponovo progovaram o „Malim komunalnim akcijama“ želeći  vas informirati, a i zainteresirati kako se i za što troši (i) vaš novac. Objavljujem izvod iz Plana MKA Gradske četvrti Brezovica za 2012. godinu, na kojemu su samo akcije vezane za Demerje, dok cijeli plan MKA možete pogledati ovdje.
        
         Izvod iz plana MKA GČ Brezovica:


Na temelju članka 82. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10) i članka 14. stavka 1. točke 4. Pravila Gradske četvrti Brezovica (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/02, 14/06 i 9/10), Vijeće Gradske četvrti Brezovica, na 45. sjednici, 7. ožujka 2012., donijelo je
                                                           PLAN
                         malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2012.
 Članak 1.
           Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2012. (dalje u tekstu: Plan) sadrži planirane akcije što se odnose na gradnju, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i drugih manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana.
 1. VODOOPSKRBA
3.
Demerje, spoj ulica Demerska i Ul. Darka Mateše
Demerje
gradnja 410 m vodoopskrbnog cjevovoda
120.000,00
4.
Demerje, Srednji putić
Demerje
gradnja 400 m vodoopskrbnog cjevovoda
120.000,00

       
 4. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
4.1. NOVE AKCIJE U 2012.
3.
Demerje, Gornjodemerska od ulice Cvetki do ulice Bedeki
Demerje
izrada projektne dokumentacije
30.000,00

 7. PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE
 7.1. NOVE AKCIJE U 2012.
3.
Demerje, Demerska 33, objekt MS
Demerje
postavljanje dvaju klimatizacijskih uređaja
20.000,00
4.
Demerje, Demerska 33, objekt MS
Demerje
postavljanje limenog krova
85.000,00
5.
Demerje, Demerska 33, objekt MS
Demerje
uređivanje kuhinje
85.000,00

TOČKA
VRSTA AKCIJA
IZNOS (kn)
1.
VODOOPSKRBA
992.335,00
2.
ODVODNJA OTPADNIH VODA
2.317.616,00
3.
SANACIJA JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NAKON GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.347.017,00
4.
JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
1.200.705,00
5.
DJEČJA IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
202.325,00
6.
JAVNA RASVJETA
45.150,00
7.
PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE
2.311.610,00
8.
DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE
3.607.742,00

UKUPNO
12.024.500,00
                                                                REKAPITULACIJA

Članak 2.
Naredbodavac za provođenje Plana je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu.

Članak 3.
                             Ovaj će plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 026-03/12-01/4
URBROJ: 251-06-02/8-12-4
Zagreb, 7. ožujka 2012.
Predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Brezovica
Stjepan Cerovski, v.r.         Eto, toliko možemo doznati iz javno dostupnih podataka. O tome kakvo je i koliko informiranje građana o radu lokalne „samouprave“ u našoj Gradskoj četvrti bolje je i ne komentirati, a što se pak tiče protoka informacija na području Mjesnog odbora Demerje – takvo nešto ne postoji. No, nemojte brinuti: „vaši“ predstavnici kako oni na nivou Četvrti, tako i oni na razini Mjesnog odbora uskoro će vas se sjetiti budući da nam predstoje lokalni izbori.
         I opet će se priča ponoviti. Najdičniji predstavnici grupacija „vaših“ boja obećati će vam brda i doline. Nakon što ih izaberete iznova ih neće biti briga niti za vaše, a kamo li za moje mišljenje. Do novih izbora.

         Što se pak tiče gornjeg Plana, razvidno je da će se od ukupnih cca 12 milijuna kuna  za Demerje potrošiti 460 tisuća, odnosno približno polovica iznosa koji bi našem naselju pripadao kada bi se, kao prije, novac dijelio razmjerno broju stanovnika. Očigledno je praksa pravične raspodjele novca prestala biti praksom, a od „rakove djece“ u demerskom mjesnom odboru iluzorno je očekivati da se protiv toga pobune.

         E, pa štovani sumještani ako ćete ponovno ovako loše birati, na dan lokalnih izbora ostanite kod kuće!

Nema komentara: