petak, 24. studenoga 2017.

ZAVRŠENI RADOVI NA LONČIĆEVOJ

         Najveća, najopsežnija i najglavnija od malih komunalnih akcija za ovu godinu na Demerju je završena!
         Ovih dana dovršena je izgradnja odnosno proširenje dionice ulice Josipa Lončića od kbr.18 do kbr.27  , u dužini cca 300 metara, dok je preostalih cca 200 metara rečene ulice uvršteno u prijedlog plana malih komunalnih akcija za iduću godinu. Realno je očekivati usvajanje prijedloga, a time i završetak Lončićeve tijekom iduće godine.

         Kao ni sve što se gradilo do sada, niti gradnja druge dionice nije prošla bez teškoća koje je najbolje zaboraviti, a posebno treba zaboraviti uglavnom pretjerano cendranje nekih stanara. Oni su u konačnici dobili najljepši i najuređeniji dio ceste na Demerju, čija je jedina mana nedostatak pješačkog nogostupa koji nažalost jednostavno nije stao u zadane gabarite.

Na ovome je mjestu do nedavno bilo opasno i neobilježeno suženje

Cesta je obostrano omeđena rubnjacima

U sklopu gradnje uređeno je i križanje s ulicom Kruglica

Lipa, koju je posadio pok. J. Piškor dobila je svoj "otok"

Nova cesta promijenila je dosadašnju vizuru ovog dijela Demerja

Zavoj "kod Slunjskog" više nije opasan

Postavljena je i sva potrebna vertikalna i horizontalna signalizacija

Cesta je sada dovoljno široka za nesmetano odvijanje prometa

Jedini neriješeni problem je nogostup

Nastavak iduće godine

Nema komentara: