subota, 30. srpnja 2011.

"K POVRATU IMOVINE ZEMLJIŠNIM ZAJEDNICAMA HRVATSKE"Nedavno je iz tiska na svjetlo dana izašla druga po redu knjiga mr
Zdravka Lučića, obnoviteljskog župana Plemenite općine turopolske i
trenutnog predsjednika Zajednice zemljišnjih zajednica Hrvatske, pod
naslovom "K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske".
Nakladnik knjige je Domek Turopolski, knjiga broji 256 stranica, mekog
je uveza i veličine otprilike A5 formata.

Dvije su glavne značajke ove knjige: (1) dio sadržaja je rezultat
autorovog (doista autorovog) istraživanja u arhivu i rada na davno
izašloj literaturi (2) drugi dio sadržaja čine tekstovi
pravno-zakonodavnog, znanstvenog i angažirano aktivističkog značaja u
vezi nastojanja povrata imovine nepravedno i nakaradno oduzete
hrvatskim zemljišnim zajednicama od strane komunističke vlasti 1947.
Dok je autorova prva po redu sada već 15 godina stara knjiga "Obnova
hrvatskih zemljišnih zajednica" pružila dokumentiranu povijesnu i
pravnu obavijest o zemljišnim zajednicama u Hrvatskoj, ovoj knjizi
autor je odredio "aktivističku, političku, k zakonodavstvu usmjerenu"
svrhu (str. 7), sa zadaćom "pripomoći sadržajnosti predviđene plenarne
rasprave u Saboru", te "davanje ovlaštenicima činjenično
vjerodostojnih i za stručnu javnost statistički uvjerljivih podataka o
oduzetoj imovini zemljišnim zajednicama diljem Hrvatske" (njih oko
1700; str. 10). Naime, po Hrvatskoj je u tijeku obnavljanje silom
ugašenih zemljišnih zajednica, tj. udruga nasljednika ovlaštenika
(članova) tih zemljišnih zajednica, a u saborskoj je proceduri
prijedlog zakona kojim se zemljišnim zajednicama omogućava povrat
podržavljene imovine. Na kraju krajeva, knjiga je i svojevrsno
izvješće o radu po upravo spomenutim pitanjima u protekle četiri
godine.

Pišući svojim osebujnim (i zanimljivim) stilom (kad je riječ o
autorskim tekstovima), autor je knjigu koncipirao u osam poglavlja,
kojima predstoji predgovor, a slijede ih tri priloga. Većina poglavlja
ima i po nekoliko potpoglavlja.

U poglavlju POJAM, PODRIJETLO I UPRAVNOPRAVNO UREĐENJE ZEMLJIŠNIH
ZAJEDNICA dani su izvatci iz (više manje starih) tekstova istaknutih
pisaca o zemljišnim zajednicama: Gaše Vaca (istaknutog šumara), Milana
Ivšića (socijalnog filozofa i ekonomista), te akademika Ive Krbeka
(znanstvenika, upravnog pravnika svjetske razine, podbana Banovine
Hrvatske i zagrebačkog gradonačelnika).

U poglavlju ODUZIMANJE IMOVINE I UGUŠENJE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA 1947.
dat je tekst Zakona o proglašenju imovine zemljišnih zajednica te
krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom iz 1947. (potpisan od
strane tadašnjeg predsjednika hrvatskog Sabora Vladimira Nazora!), te
dopune tog zakona iz 1987.

Poglavlje POPIS ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA I IMOVINE ODUZETE 1947. donosi u
arhivu utvrđeni popis 1947. postojećih zemljišnih zajednica po
kotarevima i gradovima Hrvatske, sistematiziran po današnjim hrvatskim
županijama.

U četvrtom poglavlju PRIJEDLOG ZAKONA S OBRAZLOŽENJEM dan je tekst
Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o naknadi za imovinu
oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, s
obrazloženjem, stavljen od strane devet saborskih zastupnika 29. 12.
2010. u saborsku proceduru, a koji omogućuje povrat imovine oduzete
zemljišnim zajednicama.

Peto poglavlje VLADINO MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA sadrži faksimil
Hrvatskom saboru upućenog negativnog mišljenja Vlade RH o navedenom
Prijedlogu zakona od 27. siječnja 2011.

Naslov poglavlja OČITOVANJE ZAJEDNICE ZEMLJIŠNIH ZAJEDNICA  HRVATSKE
NA VLADINO MIŠLJENJE sam govori o sadržaju poglavlja, a odnosi se na
prethodna dva poglavlja.

Poglavlje IZVODI S RASPRAVE OKRUGLOG STOLA 3. OŽUJKA 2011. donosi
izvode izlaganja na Okruglom stolu o povratu imovine zemljišnim
zajednicama održanom u Europskom domu 03. 03. 2011., i to:

a) znanstvenika prof. dr. sc. Petra Simonettia (profesor prava na
riječkom Pravnom fakultetu i dugogodišnji predsjednik Vrhovnog suda
BiH),
prof. emeritus prof. dr. sc. Ivana Jurića (sa zagrebačkog Agronomskog
fakulteta, autor knjige "Genetičko podrijetlo Hrvata"), Mladena Žuvele
(istaknuti pravnik u mirovini, pisac udžbenika stvarnog prava, bio
član Vrhovnog i potpredsjenik Ustavnog suda RH), prof. dr. sc. Ivana
Koprića (predstojnik Katedre za upravnu znanost na zagrebačkom Pravnom
fakultetu), doc. dr. sc. Zdravka Petaka (predavača na zagrebačkom Fakultetu
političkih znanosti)
b) saborskih zastupnika Gorana Beusa Richembergha (HNS), Silvana Hrelje
(HSU) i Joze Radoša (HNS)
c) aktivista Zdravka Lučića (predsjednik Zajednice zemljišnih
zajednica Hrvatske) i Mirka Škrabe (ravnatelj jaskanskog muzeja).

Posljednje poglavlje IZVODI S TEMATSKE RASPRAVE SABORSKIH ODBORA 24.
SVIBNJA 2011. donosi izvode izlaganja Dragice Zgrebec (SDP), Zlatka
Koračevića (HNS), Gorana Beuss Richemberga (HNS), prof. dr. Ive
Jurića, Zdravka Lučića i Saše Novkovića (tajnik SUVLAH-a) na
zajedničkoj tematskoj sjednici dvaju odbora Hrvatskog sabora održanoj
24. 05. 2011.

Prilozi u knjizi sadržavaju nekoliko pretisaka iz tiskovina (od 1991.
na ovamo), izvode iz recenzija knjige, te zahvalu autora suradnicima i
podržavateljima pojekta obnove zemljišnih zajednica i ove knjige.

Obzirom da uskoro predstoji utemeljivanje/obnavljanje Zemljišne
zajednice urbarske općine Demerje, knjiga Zdravka Lučića "K povratu
imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske" korisno je i kvaliteno
informativno, poučno, činjenično i stručno štivo za svakog koga
tematika zemljišnih zajednica zanima, te ju toplo preporučam. Knjiga
se može povoljno nabaviti preko Demka ili Zdemka.
                                                                          Zdemko.

1 komentar:

Zd. kaže...

Kome bolje ide slušanje i gledanje od čitanja, snimak sa spomenutog zanimljivog okruglog stola o zemljišnim zajednicama održanog 3. ožujka o.g. može vidjeti na Youtube-u; treba samo ukucati u tražilicu ZEMLJIŠNE ZAJEDNICE OKRUGLI STOL (slijede onda nastavci 1, 2...).