utorak, 8. svibnja 2012.

Vrtić u Brezovici proširit će se za šest skupina


OSIGURANA SREDSTVA

Cilj je stvoriti smještajne jedinice za šest odgojnih skupina i na taj način riješiti potrebe za smještajem djece od 5 do 7 godina


Autor: Tanja Molvarec   Zagrebancija

Prošle godine Vijeće četvrti Brezovica izdvojilo je milijun i 500 tisuća kuna za uređenje škole Brezovica i Osnovne škole Stjepan Benceković i za još pet područnih škola u četvrti Brezovica.

- Ove godine planiramo riješiti Projektnu dokumentaciju za dogradnju novog vrtića u sklopu Caritasovog bl. Alojzije Stepinac. Riječ je o nastavku projekta koji je Caritas već prije pokrenuo. Cilj je stvoriti smještajne jedinice za šest odgojnih skupina i na taj način riješiti potrebe za smještajem djece od 5 do 7 godina za područje Brezovice i Kupinečkog Kraljevca - kazao je Stjepan Cerovski, predsjednik Vijeća gradske četvrti Brezovica.

Ovo je rješenje dok se ne izgrade montažni vrtići u Odranskom Obrežu, Horvatima i Dragonošcu. Za izradu projektne dokumentacije za montažni dječji vrtić Horvati na Horvaćanskom trgu bb Vijeće je izdvojilo 85 tisuća kuna. Radit će se i projektna dokumentacija za montažni dječji vrtić u Šimirima bb.

U objektu Dragonožec u Donjodragonoškoj cesti, koji je područni objekt škole Brezovica, planirano je rušenje objekta ostave, a akcija je uvrštena u Plan malih komunalnih akcija za ovu godinu. Za to je izdvojeno 20 tisuća kuna. Za Osnovnu školu Brezovica je predviđeno uređivanje poda u športskoj dvorani. Riječ je o akciji vrijednoj 280 tisuća kuna.

Nema komentara: