petak, 17. lipnja 2011.

E PUR SI MUOVE (IPAK SE KREĆE)

         Kao što je svima u našem naselju poznato, prošle godine kod nas nije bilo malih komunalnih akcija ili bolje rečeno u Demerju lani u javnom sektoru nije niti čavao zabijen.
         Djelomičnu krivicu za to možemo pripisati i sebi samima jer smo sami takvu lokalnu vlast izabrali. Svaka se škola plaća, pa će zasigurno  većina birača izvući nekakvu pouku te na idućim, nadam se prijevremenim, lokalnim izborima glasati ne za stranke već za ljude koji nešto žele i imaju ponuditi. Danas nažalost od Grada do Mjesnog odbora imamo samo golu borbu za prevlast  između  najvećih stranaka i pojedinaca, dok su interes grada i građana ostavljeni po strani.
         Iako mi nije namjera nekoga posebno prozivati, ne mogu se ne spomenuti davne žestoke kritike današnjeg predsjednika Mjesnog odbora Demerje, na račun tadašnjeg vijećnika gradske četvrti, o neinformiranju građana o potezima i djelovanju Vijeća gradske četvrti Brezovica…Danas  zato pitam gosp.predsjednika MO Demerje gdje to mi, porezni obveznici i glasači možemo doznati nešto o radu i potezima Mjesnog odbora ???

         Bilo kako bilo izgleda da je nešto ipak krenulo jer su ovog tjedna na mjesnom domu postavljene nove žaluzine, a i započeti su radovi na zatvaranju odnosno zacjevljivanju odvodnog kanala u ulici Bedeki.

Nove žaluzine na Domu

Radovi u ulici Bedeki

Ova će duboka graba uskoro biti prošlost
         Ostaje nam nadati se kako će i ostale stavke iz Plana malih komunalnih akcija biti ispunjene. Bilo bi također lijepo kada bi nešto o tome negdje mogli i saznati: ako se ne varam rad organa lokalne samouprave trebao bi biti javan! Tada bi možda saznali gdje najviše „šteka“ ili u kakvom su odnosu, odnosno surađuju li predsjednik Vijeća gradske četvrti Brezovica i predsjednik Mjesnog odbora Demerje.

      Izvod iz plana malih komunalnih akcija: 
Na temelju članka 82. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10) i članka 14. stavka 1. točke 4. Pravila Gradske četvrti Brezovica (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/02, 14/06 i 9/10), Vijeće Gradske četvrti Brezovica, na 32. sjednici, 24. siječnja 2011., donijelo je
PLAN
malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2011.
Članak 1.
Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2011. (dalje u tekstu Plan) sadrži planirane akcije što se odnose na gradnju, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i drugih manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana.
4.2. AKCIJE U 2011. PRENESENE IZ 2010.
4. DEMERJE, Mateše do kraja naselja uređivanje i asfaltiranje 130 metara
142.440,00                                                           
5.DEMERJE, odvojak uz kuću Svemira Kosa uređivanje i asfaltiranje  50 metara
38.185,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. DEMERJE, ulica Bedeki između kućnih brojeva 34 i 40, s lijeve strane gledajući u smjeru Zagreba
                        sanacija oborinske odvodnje  150 metara                                                             209.140,00         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. DEMERJE, odvojak ulice Bedeki uz potok Ograja sa zapadne strane
                          uređivanje i asfaltiranje   80 metara
167.786,00


8. DEMERJE, Črnovka, od ulice Topolje do ulice Drežnik III. odvojak
     uređivanje i asfaltiranje  170 metara
152.327,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.1. NOVE AKCIJE U 2011.
2. DEMERJE, objekt MS, Demerska ulica
servis kotlovnice
20.000,00

3.DEMERJE, objekt MS, Demerska ulica
sanacija PVC žaluzina na prozorima
30.000,00
                                                                Članak 2.
Naredbodavac za provođenje Plana je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu.
Članak 3.
Ovaj će plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.                                        
    KLASA:026-03/11-01/3                                                                                                                URBROJ: 251-06-02/8-11-4
Zagreb, 24. siječnja 2011.
Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica                                                                                                        Stjepan Cerovski, v.r.

 Cijeli plan MKA pogledajte na:
                                                http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=164                 Pozdrav od Demka!

Broj komentara: 6:

Anonimno kaže...

Serbus Demko!
Sa malim zakašnjenjem čestitam ti na prvoj godišnjici bloga i želim ti da nastaviš i dalje sa istim žarom pisati o našem lijepom Demerju i događajima u njemu.
Vezano za ovaj post zanima me gdje su nestali brojevi od 1-3 u popisu akcija?Gledajući popis i stanje na terenu vidljivo je da se konačno nešto radi u selu i Bogu hvala na tome jedino mi je nejasno da na spisku nisu navedeni radovi u ulici Darka Mateše a oni su u tijeku.Radi se o sanaciji dijela grabe malo dalje od planirane trase, pa me zanima kako je to moguće a npr.nema se novca za zavšetak radova započetih pred par godina.Bilo bi lijepo kada bi nam to netko objasnio iz naše "unikatne crveno-plave koalicije"koja žari i pali našim selom.Nadam se da če taj cirkus prestati nakon skorašnjih izbora i da če prestati era političkog pogodovanja pojedincima.
BY:SVOGA TELA GOSPODAR

Demko kaže...

U postu sam napravio samo izvod iz plana malih komunalnih akcija koji se odnosi na Demerje.Cijeli plan možete vidjeti na službenoj stranico grada Zagreba:http://www1.zagreb.hr/slglasnik.nsf/VPD/2828AB86BB7DAB1BC12578420039A831?OpenDocument&19

Zdemko kaže...

Kaj su ono na naslovnoj slici bloga Zračne snage Gradske četvrti Brezovica?

Demko kaže...

Na slici je tek pedeset posto ZSGČB...

Anonimno kaže...

Hi, hi, baš me zanima po kojoj šemi su pofarbani ovi naši političari u crvene, plave... Jel su se to sami pofarbali? Koje farbe još ima po selu? A jel su ovi kričeći il bljeđi? I jel plava plava ili vuče na crvenu, sad kad je s crvenima? A kakva je temeljna boja svakog od ofarbanih?

Demko kaže...

Uz nekoliko časnih iznimaka, prevladavajuća boja u Demerju bi bila ona kojom se boje šuplje glave.
Kada, i ako drage Demerčice i štovani Demerci shvate da ih političke stranke iskorištavaju za svoje interese, Demerje će krenuti k a boljitku!