petak, 5. studenoga 2010.

ZEMLJOPISNI SMJEŠTAJ DEMERJA     Sasvim sigurno smo se svi, barem jednom u životu našli u neprilici, kada na pitanje kamo naše naselje zemljopisno pripada nismo mogli dati jednoznačni odgovor. Više je razloga što je to tako, a njihova je uzročnost uglavnom sadržana u burnoj povijesti ovoga kraja, tako da se i danas o geografskoj pripadnosti Demerja možemo odrediti tek dvojako.

     U prvim pisanim izvorima, kao temeljne odrednice našega kraja, spominju se župna crkva sv.Jurja u polju (današnja crkva Sv.Ivana Nepomuka u Lučkom) i župna crkva Sv.Marije u polju (današnja crkva Uznesenja Marijina u Golom Bregu), gdje se pod polje misli na „Campus Zagrabiensis“ što znači Zagrebačko polje. Ovaj se naziv koristi sve do 16.stoljeća od kada se počinje rabiti naziv „Campus Turopolya“ ili pak „Districtus Turopolya“ što znači Turopolje. Političke granice Turopolja mijenjale su se kroz povijest, ali s priličnom sigurnošću možemo tvrditi da Demerje nikada nije bilo unutar tih granica, osim u geografskom smislu.
     Danas se Turopoljem smatra samo područje koje pokriva Plemenita općina Turopolje, koja je općina tek u povijesnom i folklornom smislu dok je lokalna uprava organizirana na ovovremeni način. Smatram da su zemljopisne granice Turopolja mnogo šire, što se poklapa i s teritorijalnim ustrojem Crkve gdje Župa Sv.Ivana Nepomuka, kao sastavnica Okićkoga dekanata, pripada Turopoljskom arhiđakonatu. Zbog svega navedenog uvjeren sam da nije netočno svrstati Demerje unutar Turopolja i nas, njegove stanovnike, nazvati Turopoljcima.

     No, kako sam već spomenuo, o našoj se geografskoj pripadnosti možemo odrediti i drugačije. Naime neki autori smatraju Medvednicu temeljnom zemljopisnom odrednicom, pa tako sve krajeve koji se na nju naslanjaju s jugo-zapadne, južne i istočne strane nazivaju Prigorje. Iako ovu podjelu držim pomalo nategnutom postoji puno argumenata koji joj idu u prilog, od narodnih nošnji, tradicijskih i crkvenih običaja do govora i prezimena.
     Budući da je Prigorje prilično široki pojam, mislim da naziv prekosavsko zagrebačko prigorje (LJ.Dobronić) najtočnije ocrtava naš kraj.


             Pozdrav od Demka!


  

1 komentar:

Anonimno kaže...

pozdrav demku i rijeći hvale na kratkom opisu martinja u demerju imalo šire preko kanala