utorak, 2. prosinca 2014.

Otimačina

Na to da nas pljačkaju na svakom koraku već smo oguglali. Ali izgleda kako tome nema kraja jer nam otimaju čak i onda kada za to nemaju nikakvog  pravnog uporišta, a to si može dopustiti i jedno veliko poduzeće kakvo je VIO - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o..
Naime, na temelju „pozitivnih“ propisa VIO je do 28. veljače 2014. imao pravo naplaćivati odvodnju čak i onim korisnicima gradskog vodovoda koji nisu priključeni na kanalizaciju, odnosno gdje kanalizacijska mreža još nije niti izgrađena!
Ova je uredba gore rečenog datuma stavljena van snage, i to je trebao biti kraj priče. Međutim, troma i nesposobna birokracija ove tvrtke slučajno ili možda čak namjerno nastavila je naplatu po starom. Sve po onoj APP (ako prođe, prođe). I naravno da se je valjalo vraški pomučiti kako bi se ovaj lopovluk ispravio. Mještanin koji me je i upozorio na ovaj problem je bio uporan i uspio ishoditi povrat nezakonito naplaćenog novca.
Upornost je u ovoj priči urodila plodom ali se postavlja pitanje koliko ljudi uopće nije ni primijetilo da su prevareni, koliko ih to ni danas ne zna, i na kraju ono  najvažnije pitanje, koliku je ukupnu protupravnu korist ostvarila Vodoopskrba i odvodnja !?

                                                                Stjepan Kos


Poštovani gospodine xxxxxxxx,
 Vezano uz Vaš upit očitujemo se kako slijedi.
 Prema Odluci Zagrebačkog holdinga d.o.o., ur.br. ZGH-UU3-11-238/5 od 12. travnja 2012. o uvođenju obveze plaćanja usluge odvodnje otpadnih voda korisnicima koji imaju sabirne jame, svi korisnici s područja Grada Zagreba i Grada Svete Nedelje čije su nekretnine priključene na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i posjeduju vodonepropusnu sabirnu jamu, bili su obvezni plaćati cijenu vodne usluge odvodnje otpadnih voda koja se obračunava prema količini (m3) isporučene vode, sukladno važećoj cijeni vodnih usluga. 
Donošenjem Odluke Grada Zagreba o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 10/12) i zaključenjem ugovora o koncesiji uređeno je pružanje usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, pa tako i uvjeti izlijevanja sadržaja septičkih i sabirnih jama. Obzirom da su time ostvareni uvjeti za stavljanje izvan snage Odluke o uvođenju obveze plaćanja usluge odvodnje otpadnih voda korisnicima koji imaju sabirne jame, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je predmetnu Odluku stavila izvan snage dana 28.02.2014. te se više ne naplaćuje usluga odvodnje korisnicima koji su spojeni na vodoopskrbni sustav i posjeduju sabirnu/septičku jamu.  
S poštovanjem,Branka Beović, dipl.ing.građ.
VODITELJICA UREDA DIREKTORA
Folnegovićeva 1, 10 000 Zagreb
'
Tel.: +385 1 6163 164  6Fax: +385 1 6163 100 'Mob: +385 91 6188 177
*Mail: branka.beovic@vio.hr           www.vio.hr

Nema komentara: