utorak, 21. svibnja 2013.

REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆE MJESNOG ODBORA DEMERJEGRAD ZAGREB
IZBORNO POVJERENSTVO
Zagreb, 20. svibnja 2013.
KLASA: 013-03/13-08/5
URBROJ: 251-01-07-13-208


Na temelju clanka 36. alineje 12. i clanka 48. Odluke o izborima clanova vijeca gradskih cetvrti i clanova
vijeca mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13), po provedenim mjesnim izborima 19. svibnja2013., Izborno povjerenstvo 20. svibnja 2013. utvrđuje i objavljuje

                               REZULTATE IZBORA ZA CLANICE/CLANOVE
                                  VIJECA MJESNOG ODBORA208. DEMERJE

I. Izborno povjerenstvo utvr.uje da Mjesni odbor Demerje ima ukupno 607 biraca i da je glasovalo 354
biraca, odnosno 58,32%. Važecih listica bilo je 347, odnosno 98,02%. Nevažecih je bilo 7 glasackih
listica, odnosno 1,98%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeci broj glasova:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARCEVIC - HSP AS
ZAGORSKA STRANKA - ZS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
HRVATSKA DEMOKRŠCANSKA STRANKA - HDS
107 glasova 30,84%
Nositelj liste: DRAŽEN LONCIC

2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA MJESNOG ODBORA
DEMERJE
94 glasova 27,09%
Nositelj liste: STJEPAN KOS

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
ZELENA STRANKA - ZS
79 glasova 22,77%
Nositelj liste: VELJKO ŠIVAK

4. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA MJESNOG ODBORA
DEMERJE
34 glasova 9,80%
Nositeljica liste: VESNA ŠANTEK

5. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
SAVEZ HRVATSKIH UMIROVLJENIKA I SENIORA - SHUS
17 glasova 4,90%
Nositelj liste: PAVAO JURKOVIC

6. HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA SELJACKA STRANKA - HSS
ZELENA LISTA
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
16 glasova 4,61%
Nositeljica liste: NIKOLINA ŠTEFKOVIC
III. Na temelju clanka 46. Odluke o izborima clanova vijeca gradskih cetvrti i clanova vijeca mjesnih odbora,kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARCEVIC - HSP AS
ZAGORSKA STRANKA - ZS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
HRVATSKA DEMOKRŠCANSKA STRANKA - HDS
Nositelj liste: DRAŽEN LONCIC
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA MJESNOG ODBORA DEMERJE
Nositelj liste: STJEPAN KOS
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
ZELENA STRANKA - ZS
Nositelj liste: VELJKO ŠIVAK

IV. Na temelju clanka 47. Odluke o izborima clanova vijeca gradskih cetvrti i clanova vijeca mjesnih odbora,kandidacijske liste dobile su:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARCEVIC - HSP AS
ZAGORSKA STRANKA - ZS
ZAGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA - ZDS
HRVATSKA DEMOKRŠCANSKA STRANKA - HDS
2 mjesta, te su s te kandidacijske liste izabrani sljedeci kandidati:
1. DRAŽEN LONCIC
2. SLAVKO BORIC
2. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRACA MJESNOG ODBORA DEMERJE
2 mjesta, te su s te kandidacijske liste izabrani sljedeci kandidati:
1. STJEPAN KOS
2. ŽELJKA MALENIC
3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
ZELENA STRANKA - ZS
1 mjesto, te je s te kandidacijske liste izabran sljedeci kandidat:
1. VELJKO ŠIVAK

                                                                                                                                        Predsjednik
                                                                                                                                      Ivica Veselic

Nema komentara: