nedjelja, 12. svibnja 2013.

Dva svjedočenja s Križnog puta 1945. Autor: Zdemko
U mjesecu svibnju sjećamo se Križnog puta 1945. pripadnika Hrvatskih oružanih snaga i naroda, zarobljenih ili predalih se u Austriji i Sloveniji jugoslavenskim partizanima ili Britancima, koji su ih potom izručili prvima. Donosimo dva osobna svjedočanstva o Križnom putu.

Prvo je usmeno svjedočenje Milana Pavleček, r. 11. travnja 1927., iz Drežnika Brezovičkog kbr 88, dano pred svjedocima 30. listopada 2011. u njegovom domu. Svjedočenje se daje u izvornom obliku.

«Ja sem bil v Križnem putu, i brat Jura. Njega ni živoga već… Mi smo bili v domobranima. Ja sem bil pozvan kao regrut četrspete u siečnju mesecu. A u proljeću je ono bil preokret. Ja sem bil [u] Kerestincu… obuku vršil. Iz Kerestinca su nas prie preokreta deli Varaždin i kad je onaj slom da bu išel, znami za Sloveniju. U Celje. Onda, kad smo zarobljeni, v Celje su nas dotirali. Tam smo dva dane bili, kuliko li? Tam su po hotiele, ovaj, pometali otrov, da bumo jeli, da bumo pojeli… Ali nismo, nismo, nismo… A da smo gladni bili… Nismo niš jeli.
Onda su iz Slovenije nas čez Sanobor, ovaj, tirali, za Goricu. Tu, čez Lučko. I došli smo tu na Lučko, kad su kolone tirali, straža je na konje jahala, a nas su ze strane… tirali. V kolone. A na Lučkem sem ja opazil pokojnu Katicu Lončić i Slavu. Opazil. I ja vičem… reko: „Slavo“, jer sem ja bil pri Luketiću v službe prije, pa sam ju poznal, „Slavo, dej javi moje matere…“, ja nisem znal da su brati potučeni, „da sem živ.“ A one su drčale uz kolonu, a stražar veli: „Odbi! Odbi! Odbi!“. Oni su na konje nas terali. I… Pravac čez Remetinec za Goricu. Iz Gorice za Sisek. Iz Siska za Kutinu, iz Kutine za Popovaču i onda prema Belovaru. E, kad su nas v Belovar tirali, to se peške, mi već nismo jedan drugoga poznali. Svi smo bili ono… Nismo jeli niti… Sisku smo na smetlišću pobirali kuorice kaj smo jeli. I, kad mi iz Popovače išli smo prema Belovaru, išli smo, nuoć nas je lovila, čez jenu šumu, cesta je bila dobra, i… bila velika šuma ze strani. Najedamput samo viknul stroažar: „Kolona stoj!“ [stanka] Morali smo stati. Kolona u Božju mater. [stanka] Kad… Najedamput samo čul, kolonu su odsekli i trrrr i potukli i... u grabe… A nas ostale za Belovar.
Došel sam po doanu v Belovar, to znoam dobro. I, tirali nas u onu žicu. I idemo čez vrat[a] i tu ti je išla pokojnja Slava Bartolova s čerjum, oni su se v Belovar odselili. Ona išla s košarum v groad. Znaš, po ulice. A njezina kći je išla zmenum v školu, Zdenka joj je bilo ime. A ja vičem, reko: „Zdenkaa, Zdenkaa“… A ona uz kolonu drči da bi ona vidla do je. Jer me ni poznala u oniem… Ona je misla da njezin brat, Dragan – on je isto negde poginul… Ona je išla je samo uz kolonu, jednak do žice. I kad nas u žicu zatirali, jednu livadu… Tu je graba bila skopana, jebemti, i drieve su bile postavljene, če si trebal kenjati… Kaj buš kenjal, od štoa! To je put bil, kaj misliš. Niš jeli! [stanka] Če smo do mlake došli, vode smo se napili. I one su bile sigurne, idu z druge stroani žice, gde je stroažar bil, a ja poazim i ja pomalo idem između žice nutre, med raju, idem bliže, i ja velim, reko: „Zdenka, dej javi domuom moje matere da sem živ.“ A ja nisem znal da su brati potučeni. I ona domuom i na vlak i za Brezovicu. Matere povedati.
A kad je mati došla z pokojnom Slavum Bartolovum kaj je v Belovaru bila udata, mene ispratiju iz žice pod nejakvu vrbu tam i bum z materom rieč rekel. (Ja nisem znal da su brati potučeni). Onda veli taj partizoan, veli: „Slušajte draga… ako sumnjate da vaš sin ništa nije kriv, da nije oni zločin delal, vi donesite od odbora[1] potvrdu, mi ćemo njega pustiti“. Ona, sirota, Slavum domuom, tu na vloak, i ide. To je[2] bil Žugaj, ki ih je[3] dal i potući, znoaš, kaj buju, onda je Pavel Medinjakov, dole ispod brega, on i Jura Cigan. Doali su napraviti kao… da nisem ništa kriv, da me oslobodiju, pustiju. Jura je [potvrdu] donesel matere, jer on je mega teca Jurice Juriška sestru imal za [ženu?], i veli Jura: „Ma daj, mi ćemo napraviti…“ Ali on je siromak, bil nepismen, on je samo komandoval. A nepismen je bil. A Žugaj je rekel „kako nebi, pa to su bili dobri dečki, pa nisu to nijakvi loši bili“ [?!], ovo i ono, i… Napravili.[4] I mati s tiem… v Belovar, da me budu pustili… De sem joa [već], da oprostite, pizde materine. Već sem bil… Vloak znami na teretnjoak, otvoreni, [u] jeno mesto od Beograda prema Makedonije gde smo išli, bil je tuniel. A nas su v štale nametali. Kad je nutre [u] tuniel zašel, a mašina huhuhuhu… Mislil sem da se bumo podušili. [stanka] Tam sem bil, ne znam kuliko… Mesec i puol. Vane smo bili. Nismo bili pod krovom. Ja zjeniem tu iz Karlovca dečkom, ja sem pod brdom… malo smo dubli, kaj smo da kiša, pod kam smo gloave teknuli nutre. E onda bil tam popis…. Raspust bude. Za Zoagreb, kaj sim, kaj za tam… I transiport za Zoagreb. Idemu.
Dojdem u Zoagreb u puol dan, točno došel sem. Samo lače na sebi imal. Kaj bum ja sad? Nimam nigdek ništa. Na trajvan nemrem iti. Nimam penez. Na vloak nemrem iti. Ja čez Trnje prema Savskom mostu i došel do Savskoga mosta i tu stroažar stoji. „Stani druže. Odkar si ti?“. „Otud, otud.“ I ja čez, kak je bila ono bezinska, ono na reskrižju, ja tam krenul čez Remetinec kak je Jugobetuon… Steza… Med šikarje, samo da nepem po ceste, prema Remetincu. Kak sem bil bedast! Mogel me ki vrag vubiti tam. V Remetincu dole na cestu, vidim ljudi stojiju za vloak. Čekala je tu na vloak [nerazumljivo ime]. Ona je mene opazila, veli: „Joj, milo…“ Sem se štel potirati uz prugu… Ze strani stoji partizoan i partizoanka od…s Karlovca. Su čekali vloak. Veli partizoanka: „Priđi amo.“ Muoraš, kaj ćeš! „Okle ti?“ „Tu i tu.“ Znoaš, baba je stoput guorša nek muški! Stoput guorša. Veli ona mene, mrcina: „Što nisi išel u naše redove… pa nebi to doživel.“ A ta moja[5] veli: „Milan, sad vloak dolazi, ovaj ob jeden, odi zmenum,“ veli, „bum ti ja koartu platila.“ Kad sem došel domuom… doma bilo zaklenjeno. A Jura, brat, je isto bil zaprt. Ovi[6] su potučeni. Ja ti čez vrt duojdem, znoaš, tam, rezgledam se, zaklenjeno je, nigdek nikoga ni. A veli ona[7] mene: „Juoooj, Milaan, pa kaj si to ti!?“ I viče: „Strinaa,[8] odi domuom, Milan je došel.“ […]».

Epilog: Milan i Juraj Pavleček preživjeli su rat i osnovali svoje obitelji. Njihova tri brata pokupili su partizani s polja 8. svibnja 1945. na dan zauzeća Brezovice i Drežnika i likvidirali ih na Demerju, zajedno sa još najmanje trojicom drugih. Milan i Juraj očito su izbjegli sudbinu svoje braće samo zato jer su se tada kao hrvatski vojnici nalazili u Sloveniji.

***
Desetnik Franjo Majdak

Drugo je svjedočanstvo našeg suseljana Franje Majdaka, koje je 13. ožujka 2013. tek fragmentno zabilježeno izjavom njegove supruge Ljubice. Franjo Majdak rođen je 10. studenog 1920. na Demerju. Dne 06. listopada 1941. počeo je služiti redoviti novački rok u I. opkoparskoj (inženjerijskoj) bojni Hrvatskog domobranstva u Sisku. U međuvremenu stekavši dočasnički čin vodnika, u njoj je nastavio služiti državi do kraja rata, odnosno do predaje na Bleiburškom polju.
Obitelji je jednom pokazao gdje je na spomenutom polju zajedno s ostalima gladan sjedio. Nadali su se da će biti predani Nijemcima, a bili su prevareni i predani Englezima. Trgao je oznake činova sa odore, a iz vojničke knjižice istrgao je list na kojem je bilo upisano da je «odlikovan Zvonimirom» (kolajnom ili redom krune kralja Zvonimira, kao vidljivim znacima odlikovanja za zasluge u miru ili ratu, stečene za hrvatski narod i Nezavisnu Državu Hrvatsku). Nakon zarobljavanja prošao je kroz mjesta Bleiburg i Dravograd. Dobro je upamtio kako je umirao od gladi, za koricu kruha dao bi sve što ima. Slovenci su im pomagali na Križnom putu. Imao je krvave žuljeve, a obuća mu se sva razderala. Tko god je iz kolone otrčao do Drave da se napije vode, bio je ubijen. Pio je vodu u kojoj je bilo krvi i u toj vodi je vidio ljudske ruke. U Samoboru su jeli kore s drveta. Partizan Makedonac htio je s njim «đorati» prnje od odore za njegovu odoru. Zanimljivo je da mu je Franjo prkosno i tvrdoglavo odgovorio – i ipak sačuvao glavu: „Kaj bi ti od neprijatelja uniformu nosil, a ja da tvoju ušljivu nosim?!“. Do «đoranja» nije došlo.
U logoru na Petrovaradinu tri je mjeseca ležao na golom betonu. Tu je s ostalima slagao odijela; tu je bilo novaca na vreće, pisama, fotografija… Zajedno s drugima naplakao se nad sudbinama svih tih ljudi čija je pisma i zapise na fotografija čitao.
Franjo Majdak se iz zarobljeništva vratio u jesen 1945., prethodno uputivši pismo kući da se vraća. Kad ga je majka vidjela, javkala je nad njim. Jedan susjed, vezan uz partizanski pokret (ime poznato autoru ovog zapisa) rekao je u te dane: „Kaj je bandit ostal živ?“. Bojeći se nakon povratka za život, Franjo nije spavao u kući nego na štaglju.
Franjo Majdak osnovao je svoju obitelj, a umro je 27. kolovoza 1997.


                                                                                                                      Zdemko[1] Narodnooslobodilačkog odbora.
[2] U smislu: u odboru.
[3] Milanovu braću.
[4] Svjedok ovdje govori o razgovoru kad je njegova majka došla u odbor tražiti potvrdu, prije nego je kasnije potvrda i napisana.
[5] Susjeda.
[6] Druga Milanova braća.
[7] Susjeda.
[8] Milanova majka.

1 komentar:

Anonimno kaže...

Tužne sudbine ispisane u vrlo slikovitom tekstu. Koliko smo sretni što smo u miru što možemo živjeti i raditi, te koliko zanemarujemo Bogom dan bez naselja i bez straha.

Jesmo zaboravili što je sloboda, jer smo zaboravili koliko je ljudi nastradalo da bi mi danas uživali u neovisnoj državi.

Trebamo se upitati radi svih nastradalih sudbina o svom moralu i moralu političara koji su državu i doveli u trenutnu situaciju. Trebamo se upitati svaki put kada dođemo u mogućnost korumptivnog djelovanja, dali je osobna vrijednost bitnija od one društvene, od općeg dobra, od budućih generacija koje će jednog dana čitati o nama, kao što mi čitamo o sudionicima ljudi iz Drugog svjetskog rata. O sudbinama koje su svoje principe i načela branili svojim životom. Životom .....najvrjednijim darom.

Čitajući tekst upitam se tko ima tu moć ili snagu da uništava tuđe sudbine, da ugrožava ljudski život i da ga čini mizernim i zanemarivim. Nadam se da se mračna vremena neće nikada ponoviti.

U očekivanju novog nastavka priča, puno pozdrava,
Pavao Jurković