srijeda, 21. studenoga 2012.

ŠKOLA U LESKOVCU

         U ovome postu pogledati ćemo malo u susjedstvo, točnije baviti ćemo se problemom nepostojanja škole u Hrvatskom Leskovcu. Zacijelo ste već čuli kako u Leskovcu već dugi niz godina postoji inicijativa za gradnju škole, ali se zbog različitih, više subjektivnih nego objektivnih, razloga još uvijek ne nazire skori početak njezine gradnje.


         Nažalost, zbog ograničenja blogspotovog editora, nisam u mogućnosti ovdje objaviti opsežnu i sadržajno kvalitetnu prezentaciju o ovome problemu, a koje je autor uvaženi g. Ivan Jurković koji mi je ljubazno dostavio sve raspoložive podatke. Zato ću sam pokušati objasniti  sve aspekte ovog problema, a ukoliko negdje „fulam“ uvijek me možete ispraviti u komentarima na ovaj post.


            Hrvatski Leskovac, naselje koje je danas u sastavu zagrebačke gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, počinje se jače naseljavati nakon 2.svjetskog rata, a danas broji oko 2700 stanovnika. Rastom broja stanovnika rastao je i problem škole, pa tako danas djeca od 1. do 4. razreda školu pohađaju u neadekvatnim uvjetima u zgradi dječjeg vrtića, dok ostali školu pohađaju u Brezovici ili u Lučkom. Obje rečene škole rade s maksimalno popunjenim kapacitetom, a škola u Lučkom više ne upisuje djecu iz Leskovca. Pitanje je vremena kada će i škola u Brezovici postati premalena budući da se broj učenika i tamo povećava. Samo naselje H.Leskovec broji 360 djece, od predškolske dobi do četrnaeste godine života, što potrebu gradnje nove osnovne škole čini neupitnom.            Sva dosadašnja nastojanja oko izgradnje nove zgrade škole padala su na odabiru lokacije. Budući da su dvije prve potencijalne lokacije otpale, čelnici leskovačke mjesne samouprave podupiri izgradnju škole na trećoj lokaciji, onoj nasuprot željezničkog kolodvora H.Leskovac. Prednosti ove lokacije su to što se nalazi u centru mjesta, i nije potreban otkup zemljišta. Nedostatke kao što su skučenost parcele i blizina željeznice, čelnici Leskovca drže lako rješivima.
 
           Što se same gradnje tiče, inž.Jurković predlaže montažno–modularnu izgradnju, što bi bitno pojeftinilo izgradnju, a veličina objekta bi se lako mogla prilagođavati prema broju učenika.
                                                *    *   *   *    *
            Bilo kako bilo izgradnja škole je više nego potrebna, dok je  o svim ostalim aspektima moguće raspravljati, a kao prilog toj raspravi niže ću iznijeti svoje osobno viđenje ovog problema. Naglašavam kako se radi o isključivo mojem osobnom mišljenju, te da iako se ono donekle razlikuje od mišljenja leskovečkih čelika, ja ih u njihovim nastojanjima u potpunosti podržavam.
            Već sam ranije naglasio neupitnost gradnje nove osnovne škole. Međutim prilikom odabira lokacije treba sagledati širu sliku problema: Sadašnje granice Gradskih četvrti trebamo zanemariti pri odabira najpovoljnije lokacije za školu, jer  one nemaju s time nikakve veze, a ako pogledamo u budućnost moramo vidjeti kako buduća osnovna škola nije potrebna samo za Leskovac! Naime kada brezovička škola postane premalenom u novu školu će trebati ići i djeca iz Demerja, dijela Golog Brega, možda i Desprima, pa čak i Stupnika. Za nešto takvo „treća“ lokacija je jamačno pretijesna, pa mislim da bi i Grad i Država morali smoći novca za otkup zemljišta i izgraditi školu sa svim potrebnim sadržajima na dovoljno velikom prostoru. To je ulaganje u budućnost, a na koje bi pismima, e-mailovima, telefonskim pozivima i svim drugim raspoloživim sredstvima permanentno trebali podsjećati one za koje smo glasovali, kako one u Gradskoj skupštini, tako i one u Državnom Saboru!


Broj komentara: 7:

Tenor. kaže...

Bravo Demko i opet hvala što si se ovaj puta pozabavio našom problematikom,a kako kažeš možda gledajući malo unapred čak i Vašom!

Anonimno kaže...

Žalosno je da uvijek ima novaca za sve drugo, dok su škole i vrtići na zadnjem mjestu

Anonimno kaže...

Trebalo bi vidjeti čiji su to privatni intersi.,,a uostalom sve se zna

Zdemko kaže...

Između Demerja i Hrvatskog Leskovca toliko je "praznog prostora" s ove i one strane kanala...! Moje viđenje zbrega na niže je da je HLeskovac iovak već načičkan, u nekim dijelovima kao na otoku Viru, da je nepotrebno još i školu "gurati" unutra. Naravno, ako se gleda u daljinu a ne u slijedećih nekoliko godina. Treba znati da je smjer Demerje - Brezovica još jedino područje prema kojem se može širiti grad Zagreb. I treba(mo) misliti što će o nama za 100 godina pričati ljudi koji će ovdje živjeti, kao što i mi pričamo o onima koji su ovdje živjeli kada su udarili temelje Pučkoj školi na Demerju.

Tenor, a kaj ti veliš na svu ovu problematiku, tebe barem ne veže stranačka (ni partijska) stega?

Anonimno kaže...

Problem škole će nažalost potrajati još neko vrijeme...Škola je osim Hrvatskom Leskovcu potrebna i Brezovici, al zar zaista mislite da bi se vijećnici dviju gradskih četvrti uspjeli dogovoriti gdje ju locirati. Ipak nije lako dogovoiriti se kome će lova u džep.

Zdemko kaže...

Ako je tako, zašto onda uporno biramo te iste, zapitajmo se.

Stjepan Demko kaže...

Ljudi su nažalost povodljivi, padaju na obećanja onih koji se kandidiraju. A kandidiraju se, barem na lokalnoj razini, manje –više jedni te isti. Tako imamo situaciju da ima dosta obnašatelja lokalnih „funkcija“ koji se šlepaju još iz bivše države iako iza njih ne ostaju ama baš nikakvi rezultati. Mislim kako bi takvi sam trebali odustati od posla u koji se očigledno ne razumiju ili su zbog svoje neprilagodljivosti prepreka u komunikaciji i suradnji s „višim instancama“.