utorak, 1. veljače 2011.

BLAGDAN SVJETLA

SVIJEĆNICA


     Svijećnica ili Prikazanje Gospodinovo u Hramu je kršćanski blagdan. Slavi se 2. veljače.
     Blagdanom se slavi događaj iz Isusova djetinjstva, kada su, prema Mojsijevu Zakonu, Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u Jeruzalemu, da ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu. Preko Mojsija, Bog je Izraelcima, dao propis, da 40. dan nakon poroda svećenici u Hramu moraju blagosloviti rodilju. Roditelji su za uzvrat, dali janje mlađe od godine dana ili mladu golubicu. Isusovo prikazanje u Hramu, prorekao je u Starom zavjetu prorok Malahija: „I doći će iznenada u Hram svoj Gospod kojega vi tražite i anđeo Saveza koga žudite“ (Mal 3, 1). U stilu Isusova skrovita djetinjstva, obred je prošao jednostavno i nenapadno. U Hramu se zatekao starac Šimun, koji je Isusa primio u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, a Mariji je prorekao, da će mnogo patiti, riječima: „Mač boli, probost će ti dušu.” Proročica Ana je također bila tada u Hramu i uputila je molitve i zahvale Bogu.
     Na ovaj blagdan, blagoslivljaju se svijeće, koje će se kasnije koristiti u obredima krštenja, tijelovskim procesijama i drugim prigodama. U Dalmaciji, ovaj se blagdan zove Kandelorum, a u Slavoniji Svitlomarinje.
     Prikazanje Gospodinovo u Hramu četvrto je otajstvo radosne krunice.
                                                               izvor: wikipedija
                    
     Uobičajeno pitanje koje su si naši stari zimi međusobno postavljali: „A kak si z drvima?“, naročito je bilo aktualno 2. veljače na Svijećnicu ili Prikazanje Gospodinovo jer se taj dan uzimao za polovicu zime pa je tada u kući moralo biti pola svega potrebitog za prezimljavanje: hrane (krumpira, repe, kiselog zelja, brašna i dr.), hrane za stoku (sijena,slame, kukuruza, zobi, ječma) i naravno drva za ogrjev.

     Do blagdana Prikazanja Gospodinovog obično bi zima već svakome dobrano dodijala ter se nastojalo predviđati koliko će još trajati. Tako se govorilo: „Na Svećnicu jažbec (jazavac) zijde van iz jazbine i gledi kakvo je vreme, ak je vedro još se gliblje (dublje) zakopa a ak je oblačno i grdo samo si pri vanjki (izlazu) još malo prilegne.“ To znači, ako je na Svijećnicu vedro slijedi još jača zima a ako je ružno zima će uskoro popustiti.
                      
                     Pozdrav od Demka!
Nema komentara: