petak, 4. lipnja 2010.

UDRUGA GRAĐANA DEMERJE


           Naknadna opaska 20. ožujka 2011.
      Molim štovane posjetitelje da sve što piše u ovom postu uzmu s rezervom, budući da opisani događaji nisu polučili svoj očekivani slijed. Naime ovdje spominjana udruga u stvarnosti nikada nije zaživjela tj. danas „de facto“ ne postoji.
    Ovom opaskom samo upozoravam čitateljstvo na činjenicu nedjelovanja udruge, a iako sam to mogao, post nisam izbrisao jer bi to bilo orwelovsko prekrajanje prošlosti.
                                                                  Demko

Iako još traju porođajne muke ovog bloga, jer još iz nekog razloga nije dostupan na tražilicama, punom parom krećemo dalje. U prvom, pozdravnom, postu obećao sam vas informirati o osnivanju „Udruge građana Demerje“ pa je red da obećanje ispunim.

Višegodišnje je iskustvo pokazalo da jedna ovako specifična, urbano-ruralna sredina kao što je Demerje, teško može sve svoje potrebe i interese ispuniti samo kroz postojeći sustav lokalne samouprave koji je baziran na zadovoljenju potreba političkih stranaka koje često i lako zaboravljaju svoja (predizborna) obećanja. Naime ako rješavanje nekog problema povjerimo izabranom tijelu (samo)uprave na rezultate ćemo često čekati i godinama: pa nema novca, pa to mora ući u godišnji plan, pa mora odobriti netko „odozgo“ itd.
Najbolji primjer samoorganiziranja građana imali smo nedavno priliku vidjeti kada su roditelji naše školske djece pokrenuli i vrlo uspješno proveli akciju opremanja i poboljšanja uvjeta rada Područne škole Demerje. To je ujedno bio i prijelomni trenutak za donošenje odluke o osnivanju udruge građana. (O akciji za opremanje Područne škole demerje iscrpno ću pisati u jednom od slijedećih postova)
Nekakvih blijedih pokušaja osnivanja Udruge bilo je i prije, ali za prvu pravu inicijativu možemo zahvaliti gospođama Romini Svedrović i Ireni Ferin kao i ostalim roditeljima školske djece. Nakon opsežnih i temeljitih priprema nositeljica kojih je bila naša draga gđa Romina, 23.svibnja 2010.godine održana je osnivačka skupština te je uslijedio postupak registracije, a 1.lipnja2010.godine Gradski ured za opću upravu izdao je Rješenje kojom se odobrava upis „Udruge građana Demerje“ u Registar udruga Republike Hrvatske, čime je ista stekla svojstvo pravne osobe i započela s radom.
Ostalo mi je još samo pozvati sve Demerčanke i Demerčane da pristupe ovoj Udruzi, te kroz nju doprinesu napretku i razvoju našeg Demerja. U.G.Demerje ima sve preduvjete postati sredstvo ostvarenja svih težnji i interesa mještana, i to bez opterećenosti politikom i strankama, a posebno se nadam da će se kroz djelovanje Udruge smanjiti ili čak izbrisati ružne političke podjele kojima smo svjedočili proteklih godina.

Prilažem Zapisnik s osnivačke skupštine:

Z A P I S N I K


sastavljen dana 23. svibnja 2010. godine na osnivačkoj skupštini "Udruge građana Demerja" (skračeno: U.G.Demerja), koja je održana u Domu mjesne samouprave Demerje, Demerje 129-a, s početkom u 17,00 sati.
Sastanku prisustvuju slijedeći građani:
Irena Ferin, Branka Svedrović, Boris Brdar, Alen Svedrović, Slavko Borić, Zdenko Kuftinec, Stjepan Kos, Zlatko Mateša, Ivica Svedrović, Dražen Lončić, Damir Ferin, Ivica Podravac, Romina Svedrović, Ljiljana Škrobo i Pavica Plavec.
Uvodnu riječ uzima Romina Svedrović, inicijatorica osnivačke skuštine "Udruge građana Demerja.
R. Svedrović: Pozdravlja prisutne, zahvaljuje se na odazivu, te navodi da je provedena humanitarna akcija za obnovu škole koju je pokrenulo Vijeće roditelja, te da su došli do saznanja kako je poželjno, gotovo neophodno da se osnuje udruga, koja bi ubuduće bila inicijator i pokretač takovih i sličnih aktivnosti.
Nadalje navodi kako bi "U.G.Demerja" djelovala u humanitarnom pravcu, brinula o očuvanju okoliša, organizirala akcije za čišćenje i održavanje naselja Demerje, inicirala druženja građana u svrhu zabave i rekreacije, pomagala građanima ukoliko bi se za to ukazala potreba i ukoliko bi to netko od Udruge zatražio, kao i podržavala sve aktivnosti koje bi vodile ka napretku i razvoju naselja Demerje.
Potom predlaže da se izabere Radno predsjedništvo, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.
Nakon prijedloga izabrani su jednoglasno:
RADNO PREDSJEDNIŠTVO:
1. Ivica Podravac,


2. Ljiljana Škrobo i


3. Romina Svedrović
ZAPISNIČAR:


1. Pavica Plavec
OVJEROVITELJI:


1. Dražen Lončić i


2. Zlatko Mateša
Radno predsjedništvo preuzima daljnje vođenje sastanka, te predlaže;
DNEVNI RED
1. Uvodna riječ sastanka


2. Usvajanje Statuta "Udruge građana Demerja"


3. Osnivanje Upravnog odbora "U.G.Demerja"


4. Osnivanje Nadzornog odbora te osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje "U.G.Demerja"


5. Razno.
AD 1.
Uvodnu riječ uzima Romina Svedrović, te navodi još jednom, kako su razlozi za osnivanje ove Udruge slijedeći:


- Omogućiti javnosti, tj. svim građanima Demerja sudjelovanje u pokretanju inicijativa,


- Informiranje građana,


- Napredak i razvoj naselja,


- Očuvanje okoliša, pokretanje akcija za čišćenje i održavanje naselja,


- Pokretanje i vođenje humanitarnih akcija u svrhu pomoći građanima, itd.,


a što je opisano u Statutu, čl. 6. kojega bi trebali usvojiti.
AD 2.
Usvajanje Statuta "U.G.Demerja"
Romina Svedrović navodi kako će sada pročitati Statut, koji je dosta opširan iz razloga kako bi se Udruga mogla brinuti o svemu što nije obuhvaćeno radom ostalih institucija u mjestu, a i obzirom da je prva Udruga takove vrste koja se osniva u Demerju. "U.G.Demerja" bi se bavila svime što bi služilo dobrobiti i boljem boljitku građana naselja Demerje, a posebno djece.


Navodi da za registraciju Udruge uz ostale dokumente trebaju dva primjerka Statuta, te da bi mi danas isti trebali usvojiti. Navodi kako postupak registracije traje oko 30 dana sveukupno, te da bi do tada znali da li je Udruga registrirana.
Potom Ljiljana Škrobo i Romina Svedrović pristupaju čitanju Statuta.
Nakon kratke diskusije donosi se;
Z A K L J U Č A K
Jednoglasno se usvaja Statut "U.G.Demerja", te se jednoglasno donosi odluka o pokretanju postupka za upis u Registar udruga "Udruge građana Demerja".
AD 3.
Nakon prijedloga i diskusije donosi se:
Z A K L J U Č A K
U UPRAVNI ODBOR UDRUGE – jednoglasno su izabrani:


1. Romina Svedrović, za predsjednicu,


2. Ivica Podravac, za prvog dopredsjednika,


3. Stjepan Kos, za drugog dopredsjednika,


4. Ljiljana Škrobo, za tajnicu,


5. Ankica Mateša, za blagajnicu,


6. Irena Ferin, za članicu,


7. Sandra Mateša, za članicu i


8. Ivica Svedrović, za član Uravnog odbora "U.G.Demerja".
Romina Svedrović – predlaže da i ostali prisutni na ovoj Skuštini budu izabrani za članove Upravnog odbora što je JEDNOGLASNO USVOJENO,stoga u Upravni odbor udruge pristupaju i slijedeća 4(četiri člana;


9. Pavica Plavec,za članicu,


10. Alen Svedrović,za člana,


11. Zlatko Mateša,za člana i


12. Damir Ferin,za člana Upravnog odbora „U.G.Demerje“.
AD 4.
Nakon diskusije i prijedloga, donosi se
Z A K L J U Č A K
U NADZORNI ODBOR – jednoglasno su izabrani:


1. Dražen Lončić,za predsjednika


2. Slavko Borić,za člana i


3. Branka Svedrović za člana Nadzornog odbora“U.G.Demerja“
Za osnivače i osobe ovlaštene za zastupanje "U.G.Demerja" – jednoglasno su izabrani:


1. Romina Svedrović,


2. Ivica Podravac i


3. Ankica Mateša.
AD 5.
Romina Svedrović moli prisutne da se djelatnost Udruge usmjeri isključivo u humanitarne aktivnosti i inicijative, te da nikako ne smijemo dozvoliti da se u naš rad miješa politika.


Potom navodi kako ćemo u okviru 30 dana biti obaviješteni o registraciji.


Ljiljana Škrobo pita, kako će građani saznati za Udrugu i kako će doći do nas.
Nakon kratke diskusije JEDNOGLASNO JE USVOJEN prijedlog:
Po registraciji Udruge, Odluku o istom izvijestiti će se na oglasnim pločama, kao i broj mob. telefona ili telefona kontakt osobe.
Romina Svedrović predlaže da se odredi godišnja članarina od 50,00 kuna za članove Udruge, što je JEDNOGLASNO USVOJENO.


Zatim predlaže da prisutni ispune pristupnice, a članarina da se uplati po osnivanju.


Pavica Plavec predlaže da se uputi dopis Gradskoj četvrti u svrhu dobivanja termina u prostorijama Doma mjesne samouprave za održavanje sastanaka i aktivnosti Udruge, što je JEDNOGLASNO USVOJENO.
Kako je iscrpljen Dnevni red i više nije bilo primjedbi i prijedloga, Romina Svedrović čestita svima i zahvaljuje na razumijevanju, a najviše na odazivu.
Dovršeno u 18,35 sati
Demerje, 23. svibnja 2010 god.
Zapisničar:   Pavica Plavec                           Predsjendica: Romina Svedrović
OVJEROVITELJI ZAPISNIKA:
1. Dražen Lončić
2. Zlatko Mateša
_________________________________________________________________________________Pozdrav od Demka!

2 komentara:

Anonimno kaže...

Koliko ja vidim, dovoljno je ukucati "svetipetardemerje " u Google i blog se otvara!

Anonimno kaže...

Nek vam je sa srećom.