četvrtak, 31. prosinca 2015.

O staroj, i o novoj        Drage Demerčice i poštovani Demerci! Ovom prigodom,  kao potpredsjednik Mjesnog odbora Demerje, želim s vama svojim sumještanima i glasačima podijeliti dojmove ili točnije rečeno osvrnuti se na proteklu godinu, i događaje koji su se u njoj zbili.

         Pitanje koje si na kraju svake godine moramo postaviti je: jesmo li, i koliko u proteklih 365 dana uspjeli poboljšati kvalitetu života u našem naselju? Na isteku ove 2015. godine, unatoč tome što se želje bitno razlikuju od mogućnosti, možemo biti donekle zadovoljni budući da su ipak evidentni  nekakvi pomaci:

I.                  Dovršenjem kanalizacijskog sliva „Močirad“ otprilike polovica domaćinstava u Demerju dobila je mogućnost priključenja na sustav odvodnje otpadnih voda. Nažalost gradnja ovog sliva trajala je predugo, i uz bezbrojne poteškoće na koje smo mogli vrlo malo ili nimalo utjecati, jer je sustav javne izgradnje u Zagrebu daleko od zadovoljavajućeg. Zato se svim mještanima koji su gotovo tri godine bili izloženi prometnim i svim drugim poteškoćama zahvaljujem na strpljenju, te izražavam žaljenje što kao njihovi izabrani predstavnici, unatoč mnogim pokušajima, nismo mogli učiniti gotovo ništa kako bi ih od tih neugodnosti zaštitili.

II.               2015. godina ostati će zabilježena i po tome što je konačno započeta plinofikacija. Prolaskom glavnog plinskoga voda kroz dio ulice Bedeki, te kroz veći dio Gornjodemerske ulice otvorena je mogućnost širenja plinske mreže na cijelo Demerje.

III.           Male komunalne akcije su ove godine bile puno manjeg opsega od 2014. godine, i to zbog izmjene propisa. Naime više se gotovo ništa ne smije (g)raditi bez projektne dokumentacije, pa se zbog toga i plan Malih komunalnih akcija za ovu godinu sveo uglavnom na izradu potrebne dokumentacije za buduće projekte. Tako je u izradi projektna dokumentacija za:
1.      200 metara kanalizacijske mreže u gornjodemerskoj ulici, odvojak prema kbr.27
2.    150 metara kanalizacijske mreže u ulici Maljuge
3.     izgradnju nogostupa sa zacjevljenjem, Gornjodemerska ulica od ulice Bedeki do željezničke pruge
4.    izgradnju nogostupa sa zacjevljenjem, ulica Bedeki od H.Leskovca do Gornjodemerske ulice
5.     izgradnju nogostupa u ulici Klanjec
6.    krajobrazno uređenje prostora na križanju ulica Topolje i Maljugi
7.     nadogradnju rasvjete na dječjem igralištu Majdaki
8.    nadogradnju rasvjete na igralištu iza Mjesnog doma
9.    proširenje kolnika sa zacjevljenjem i nogostupom ulica Josipa Lončića do kraja ulice

                Tjekom ove godine odrađenu su male komunalne akcije za koje       nije bio potrebna projektna dokumentacija:

1.      Proširenje kolnika u ulici Mokrice
2.    Proširenje kolnika u Demerskoj ulici
3.     Proširenje kolnika u odvojku D.Mateše (Šanteki)
4.    Proširenje kolnika na početku ulice J.Lončića
5.     Riješena je odvodnja oborinskih voda  u Gornjodemerskoj ulici kod kbr. 28 (izgrađen propust preko ulice)

IV.            Osim gore navedenih malih komunalnih akcija odrađen je niz tekućih radova: na odvodnji odnosno čišćenju kanala i graba, poboljšanju  prometne signalizacije, održavanju zgrade Mjesnog doma Demerje (zamijenjena je dotrajala peć za centralno grijanje), iz sredstava mog koalicijskog partnera TO HDZ Demerje nabavljene su betonske cijevi za propuste, itd.

         Mjesni odbor Demerje permanentno nastoji biti na usluzi mještanima te nam se bez ustručavanja   uvijek možete obratiti ukoliko imate kakvih problema ili upita.
         Do kraja mandata ovog saziva Mjesnog odbora preostalo je još više od godine dana, pa smo stoga spremni za nove izazove. Tako za 2016. godinu planiramo nastavak radova na proširenju ulice Josipa Lončića, uređivanje odnosno proširenje kolnika ulica Maljugi i Ivički, iskop i šljunčanje ulica Zavrtnica i Basorka, izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u Demerskoj ulici od kbr.1 do33, te izradu projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa Gornjodemerske ulice od ulice Bedeki do Golobreške ulice. To su naša planiranja, a što će od toga biti realizirano ovisi o dosta faktora koji su izvan utjecaja ovog Odbora. Izvan našeg utjecaja je i nastavag gradnje kanalizacije odnosno početak gradnje kanalizacijskog sliva „Ograja“, pa o tome ne želim spekulirati.
         Moram naglasiti kako Mjesni odbori nemaju svoje račune niti sklapaju ugovore s izvođačima radova. Sve to obavljaju stručne službe Grada Zagreba tako da je uloga Mjesnih odbora prilično ograničena, da ne kažem minorizirana. Osobno smatram kako bi bitan pomak za poboljšanje kvalitete lokalne samouprave bio financijsko osamostaljivanje Mjesnih odbora, a u Gradu Zagrebu i Gradskih četvrti čime bi njihov status bio izjednačen sa statusom općina.
         Na ovakve, mogli bi smo reći strukturalne promjene teško možemo utjecati s pozicija Mjesnih odbora, pa će ovakvi odnosi prevladavati sve dok njihova promjena ne bude u interesu jačih političkih činitelja. Do tada moramo „voziti slalom“ između potreba i mogućnosti, te moliti „jače igrače“ ne bi li se smilovali i neku našu potrebu uvrstili u kapitalne investicije. Ukoliko se to ne dogodi, sadašnjim tempom i iznosom sredstava malih komunalnih akcija, trebati će nam još barem pedesetak godina za igradnju npr. nogostupa. Primjera radi, nogostup u H.Leskovcu od pruge do kanala koštao je ugrubo milijun kuna, a to je cifra koja zamalo dvostruko premašuje Demerski godišnji proračun malih komunalnih akcija!

         Okviri unutar kojih djelujemo su dakle unaprijed zadani, pa stoga ipak na neki način možemo biti zadovoljni onim što je odrađeno u ovoj godini. Tome su pridonijeli mnogi dobri ljudi od kojih ću tek neke spomenuti: Zahvaljujem  na suradnji u protekloj godini najprije kolegici gđi Željki Malenić, predsjedniku g. Slavku Boriću, i kolegama vijećnicima. Nadalje zahvaljujem  Vjećniku GČ Brezovica g.Draženu Lončiću, predsjedniku i vijećnicima GČ Brezovica, djelatnicima Područnog ureda Brezovica te posebno gđi Kameliji Pelikon!
         Posebno zahvaljujem svim mještanima koji su mi na bilo koji način pomogli u radu, bilo zahtjevom, primjedbom ili pak sugestijom, kao i svima drugima koji su u protekloj godini na bilo koji način pripomogli boljitku Demerja!


Demerčicama i Demercima, prijateljima, rodbini, suradnicma, radnim kolegama, svim čitateljima ovog bloga te svim dobrim ljudima želim sretnu i uspješnu novu 2016. godinu!

        


                                                                                     Stjepan Kos

Nema komentara: