srijeda, 18. prosinca 2013.

Odvojeno skupljanje korisnog otpada
Ovim putem obavještavam sve mještane  da su prije tjedan–dva u Demerju postavljena tri spremnika za odvojeno skupljanje korisnog otpada: papira, stakla i plastike. Spremnici su postavljeni uz križanje ulice Cvetki i ulice Majdaki-Kosi, na lokaciji poznatoj pod nazivom „Grmje“.

PLAVI SPREMNIK   -  PAPIR

Ako odvojeno prikupimo i recikliramo 1 tonu otpadnog papira, spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode!

Otpadni papir se odlaže u plave spremnike postavljene na javnim prometnim površinama ili u reciklažna dvorišta. U plave spremnike treba odlagati:
  • novine, časopise, prospekte, kataloge,
  • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, 
  • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice,
  • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez  ljepljive trake, plastike, stiropora i dr)                                                                                                           
U plave spremnike ne smije se odlagati:
  • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir, zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl. 

ZELENI SPREMNIK   -  STAKLO
Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.), energije i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla.

Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce, dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata!

Pravilno postupanje sa staklenom ambalažom razumijeva njeno ponovno korištenje za iste ili druge namjene – povratna ambalaža (npr. za mineralnu vodu, pivo, mliječne proizvode).

U zelene spremnike treba odlagati samo staklenu ambalažu (boce, staklenke i sl.).

U zelene spremnike ne smije se  odlagati:
prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna,  žarulje i fluorescentne svjetiljke,  porculanski i keramički predmeti.

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.


            ŽUTI  SPREMNIK  -  PLASTIČNA AMBALAŽA

Po obujmu, plastični otpad čini više od 30% kućnog otpada.
Za 1 kg PET-a (materijal iz kojeg su izrađene boce za napitke) treba utrošiti 1,9 kg nafte!


Recikliranjem plastike se, osim skupog deponijskog prostora, štede resursi i energija te manje onečišćuje zrak.

Plastična ambalaža se odvojeno skuplja u žutim spremnicima i zelenim otocima postavljenim na javnim površinama te u reciklažnim dvorištima.

U žute spremnike treba odložiti: 
  • Polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PP i sl.;
  • Boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih prizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.;
  • Čaše i posude od jogurta, sira i sl. - mogu imati na sebi oznake: PS, PP;
  • Pjenastu ambalažu od koje su izrađeni podlošci za prehrambene proizvode, zaštitnu ambalažu za razne prehrambene proizvode od stiropora – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.;
  • Ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

         U vrijeme kada je svijet u informacijskom smislu postao globalno selo, u zemljici Hrvatskoj gdje valjda baš ništa ne funkcionira onako kako bi trebalo, niti protok informacija ne može biti izuzetak. Naime ovo o čemu pišem u ovome postu trebali ste na primjeren način saznati od gradskih komunalnih službi, odnosno „Čistoće“. No, kako bi to saznali građani kada sam i osobno (kao vijećnik MO) za postavljanje spremnika saznao tek onda kada sam ih vidio !?

Nema komentara: