nedjelja, 10. studenoga 2013.

MARTINJE         Osim slavljenja sv.Martina, koji je svojim životom zaslužio biti uzdignut na čast oltara, u ovom hedonističkom vremenu naglasak Martinja je prije svega na pretvaranju odnosno krštenju mošta u vino. Ovaj danas vrlo rašireni običaj baš i nema puno veze s kršćanskom tradicijom, no unotač tome ne možemo zanemariti ovaj oblik proslave Martinja, budući da je on tijekom vremana postao dio (i) hrvatske tradicije.

   

       Dakle, ako se kao moderan pripadnik zajednice ipak predate martinjskim užicima računajte i na to kakve vas sve posljedice mogu snaći:


     
      Svim Martinama i Martinima
 želim sretan imendan!                                                          

Nema komentara: