ponedjeljak, 4. studenoga 2013.

Inicijativa

  Prenosim s bloga vijećnika Žarka Vučaka:

Inicijativa za postavljanje jednoobrazne signalizacije za obilježavanje mjesta ulaza u Grad Zagreb !


Poštovani !
Nedavno me posjetio  prijatelj na proputovanju s mora prema Njemačkoj. Izašao je s autoceste na čvoru Zdenčina i uputio se preko Pisarovine u naš Kupinečki Kraljevec, gdje ja živim. Poslao mi je SMS: „Izašao sam iz Pisarovine, gdje sam sada, kuda dalje?“


Na županijskoj cesti Pisarovina - Zagreb u smjeru Zagreba od sve signaliazacije ostao je samo stup!   Općina Pisarovina svojim panoom srdaćno nas pozdravlja!

 

Ovaj SMS ponukao me je da ponovno provjerim kako su obilježena mjesta ulaza u naša naselja na frekventnijim prometnicama na rubnim područjima Grada Zagreba. Stanje je nažalost gore od stanja od prije pet godina kada sam prvi put inicirao adekvatno obilježavanja ulaza prometnica u područje naših naselja na južnom rubu Grada Zagreba. Naime na mjestima ulaza u Grad Zagreb najčešće se nalaze samo ploče s nazivom rubnih naselja, na nekim mjestima nalaze se plave ploče s natpisom Zagreb, a često ne postoji nikakva signalizacija. Uglavnom ispada da je prometna signalizacija postavljana stihijski, a često i prema utjecaju „moćnika“ koji žive u pojedinom naselju te nije unificirana i svakako ne može služiti na čast jednoj metropoli. 
 

Izašli smo iz Općine Stupnik, u kojoj općini ili gradu je Demerje i sljedeća naselja ?

Jeli naselje  Horvati ili Zagreb ?Razočaranost je još veća kada se vidi da susjedne općine i gradovi imaju vidno obilježene ulaze u svoja područja.

Tako to rade naše susjedne općine i gradovi!


Zato sam predložio Vijeću Gradske četvrti Brezovica da svojim zaključkom inicira postavljanje jednoobrazne signalizacije za obilježavanje mjesta ulaza u Grad Zagreb i pojedina naselja na području Gradske četvrti Brezovica. U njemu se predlaže da se iznad propisanih ploča s nazivom pojedinog rubnog naselja koje ulazi u područje Grada Zagreba postave ploče za označavanje ulaza u Grad Zagreb kao jedinice lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj županije.

Predlaže se da ploče budu plave boje i sadrže obrubljeni grb Grada Zagreba i tekst Grad Zagreb.

U nastavku teksta pogledajte zahtjev za uvrštavanje prijedloga predmetnog zaključka u dnevni red sjednice Vijeća, prijedlog zaključka i obrazloženje kao sastavni dio zaključka.Nadam se da će Vijeće prihvatiti inicijativu i na svojoj prvoj sjednici donijeti predloženi Zaključak.       S poštovanjem, 

Vijećnik u Gradskoj četvrti Brezovica

                     Žarko Vučak

P.S. Cijenim svaki Vaš komentar na ovom blogu, kao i svako Vaše pitanje, komentar ili sugestiju koju možete poslati na:

Na temelju članka 12. Pravila Gradske četvrti Brezovica ( SGGZ 20/02) i članka 18.,25. i 28. Poslovnika o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (SGGZ 11/03), podnosim prijedlog akta :


ZAKLJUČAK
o potrebi postavljanja jednoobrazne prometne signalizacije za obilježavanje mjesta ulaza u Grad Zagreb i pojedina naselja na području Gradske četvrti Brezovica

i molim vas da ga sukladno članku 43. Poslovnika o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (SGGZ 11/03) unesete u prijedlog dnevnog reda prve slijedeće sjednice Vijeća Gradske četvrti Brezovica.

Prilog: Prijedlog predmetnog zaključka


U Zagrebu 31.10.2013.godine                                                  VIJEČNIK

                                                                                             Žarko Vučak, dip.ing. 


PRIJEDLOG
Na temelju članka 14. i 39. Pravila Gradske četvrti Brezovica ( SGGZ 20/02) i članka 24. Poslovnika o radu Vijeća Gradske četvrti Brezovica (SGGZ 11/03), Vijeće Gradske četvrti Brezovica na svojoj 4 . sjednici, xx.xx.2013, donijelo je


ZAKLJUČAK
o potrebi postavljanja jednoobrazne prometne signalizacije za obilježavanje mjesta ulaza u Grad Zagreb i pojedina naselja na području Gradske četvrti Brezovica

  1. Vijeće Gradske četvrti Brezovica na osnovu inicijative, građana i vijećnika Gradske četvrti Brezovica raspravilo je potrebu postavljanja prometne jednoobrazne signalizacije za obilježavanje mjesta ulaza u Grad Zagreb i pojedina naselja na području Gradske četvrti Brezovica te predložilo lokacije za postavljanje istih.
  
  1. Predlaže se da se na svim frekventnijim prometnicama na mjestima ulaza u Grad Zagreb iznad ploča s nazivom pojedinog rubnog naselja koje ulazi u njegovo područje postave ploče za označavanje ulaza u Grad Zagreb kao jedinice lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj županije. Predlaže se da ploče budu plave boje i sadrže obrubljeni grb Grada Zagreba i tekst Grad Zagreb.

  1. Predlaže se postavljanje ploča za označavanja naselja i Grda Zagreba iz točke 2 zaključa na slijedećim lokacijama:
1. Županijska cesta Pisarovina – Kupinečki Kraljevec – Remetnec (početak ulice Kraljevečki brijegi) na ulazu u naselje Kupinečki Kraljevec.
2.      U Potočkoj ulici na ulazu u naselje Kupinečki Kraljevec.
3.      U ulici Štrpet na ulazu u naselje Kupinečki Kraljevec
4.      Gornjodemereska ulica na ulazu u naselje Demerje.
5.      Turopoljska ulica na ulazu u naselje Donji Dragonožec .
6.      Ulica Viduševina na ulazu u naselje Gornji Dragonožec.
7.      Ulica Horvati na ulazu u naselje Horvati.
8.      Slemenska cesta  na ulazu u naselje Horvati.
9.      Ulica Širanovići  na ulazu u naselje Horvati.
10.  Ulica Derdići  na ulazu u naselje Horvati.
 
          KLASA:
          URBROJ:  
       Zagreb,.

                                                                                                 PREDSJEDNIK VIJEĆA
                                                                                       GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA

                                                                                                          Vladimir Iviček   
        
O b r a z l o ž e n j e       Vijeće Gradske četvrti Brezovica na osnovu inicijative, građana i vijećnika Gradske četvrti Brezovica raspravilo je potrebu za obilježavanjem mjesta ulaza u Grad Zagreb na prometno frekventnijim prometnicama.
Naime na mjestima ulaza u Grad Zagreb najčešće se nalaze samo ploče s nazivom rubnih naselja, na nekim mjestima nalaze se plave ploče s natpisom Zagreb, a često ne postoji nikakva signalizacija. Zbog takve loše prometne  signalizacije građani često opravdano iznose prigovore. Tim više što svi gradovi i općine s kojima graniči Grad Zagreb imaju vidno obilježene ulaze u svoja područja. Zato Vijeće smatra da je nužno da se jednoobrazno označe mjesta ulaza u Grad Zagreb na svim frekventnijim prometnicama.
Vijeće predlaže da se iznad propisanih ploča s nazivom pojedinog rubnog naselja koje ulazi u područje Grada Zagreba postave ploče za označavanje ulaza u Grad Zagreb kao jedinice lokalne samouprave koja ujedno ima i položaj županije. Predlaže se da ploče budu plave boje i sadrže obrubljeni grb Grada Zagreba i tekst Grad Zagreb.


Nema komentara: