ponedjeljak, 12. kolovoza 2013.

MALE KOMUNALNE AKCIJE 2013.

Kutičekovo novo ruho, nažalost samo do pola

Zacrnjena ulica Štuk


         Ostvarivanje plana malih komunalnih akcija za ovu godinu već je započelo, pa je i red da vas upoznam s njegovim sadržajem. Budući da već ima kojekakvih rekla-kazala tumačenja, namjera mi je upoznati vas sa nekim bitnim činjenicama vezanim za rečeni plan:

         1.    Plan malih komunalnih akcija za 2013. godinu donijelo je Vijeće gradske četvrti Brezovica u prošlom sazivu. Sukladno tome ni sadašnji saziv Vijeća mjesnog odbora Demerje nije imao nikakvog utjecaja na sadržaj plana.
         2.  Redoslijed provođenja pojedinih akcija iz plana je potpuno nevažan, a o njemu odlučuju izvođači radova.
         3.    Obim i sadržaj  izvođenja radova predviđen Planom nije moguće mijenjati tj. ne može se raditi ništa što nije bilo predmetom javnog natječaja.
         4.      Niže je objavljen samo izvod  iz Plana malih komunalnih akcija GČ Brezovica za 2013. godinu koji se odnosi samo na Demerje, dok cijeli Plan MKA možete pogledati ovdje (klikom  na riječ ovdje).Na temelju članka 82. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10 i 4/13) i članka 14. stavka 1. točke 4. Pravila Gradske četvrti Brezovica (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/02, 14/06 i 9/10), Vijeće Gradske četvrti Brezovica, na 59. sjednici, 10. travnja 2013., donijelo je

                                                          PLAN

                            malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2013.

Članak 1.

Plan malih komunalnih akcija Gradske četvrti Brezovica za 2013. (dalje u tekstu: Plan) sadrži planirane akcije što se odnose na gradnju, uređivanje i održavanje manjih objekata komunalne infrastrukture i drugih manjih javnih objekata kojima se poboljšava komunalni standard građana.

4. JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI 

4.1. NOVE AKCIJE U 2013.

3.
Demerje, Demerska do kraja naselja
Demerje
uređivanje kolnika d=60 m, š=4 m, s izgradnjom okretišta
42.118,00
4.
Demerje, Kutiček
Demerje
uređivanje kolnika, d=100 m, š=3,5 m
65.536,00
5.
Demerje, Štuk - nastavak do kraja
Demerje
uređivanje kolnika, d=70 m, š=4 m
66.852,00
6.
Demerje, Ul. Josipa Lončića od k.br. 2 do 12
Demerje
odvodnja oborinskih voda sa zacjevljenjem i uređivanjem propusta, d=80 m
122.692,00
7.
Demerje, Topolje kod raskrižja s Ulicom Gorana Šivaka
Demerje
uređivanje propusta d=8 m
12.843,00
8.
Demerje, Ul. Gorana Šivaka kod k.br. 12
Demerje
uređivanje propusta d=8 m
15.710,00
9.
Demerje, Demerska od k.br. 32 do 40
Demerje
odvodnja oborinskih voda sa zacjevljenjem, d=40 m
63.780,006.2. AKCIJE U 2013. PRENESENE IZ 2012.

1.
Demerje, Demerska 33
Demerje
postavljanje limenog krova
132.000,00REKAPITULACIJA

TOČKA
VRSTA AKCIJA
IZNOS (kn)
1.
VODOOPSKRBA
67.470,00
2.
ODVODNJA OTPADNIH VODA
3.486.531,00
3.
SANACIJA JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NAKON GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
1.007.951,00
4.
JAVNOPROMETNE POVRŠINE I OBJEKTI
2.613.878,00
5.
IGRALIŠTA I ZELENE POVRŠINE
404.468,00
6.
PROSTORI MJESNE SAMOUPRAVE
1.002.137,00
7.
DRUGI JAVNI OBJEKTI I POVRŠINE
2.651.065,00

UKUPNO
11.233.500,00Članak 2. 

Naredbodavac za provođenje Plana je pročelnik Službe za mjesnu samoupravu.

Članak 3.

Ovaj će plan biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 026-03/13-01/10

URBROJ: 251-06-02/8-13-3

Zagreb, 10. travnja 2013.

Predsjednik Vijeća Gradske četvrti

Brezovica

Stjepan Cerovski, v.r.2 komentara:

Zdemko kaže...

Nije mi jasno jedno, a to su dvije stvari:
a) na što se odnosi rekapitulacija?
b) dječje igralište u Grmlju prema kojem planu kojih malih akcija je napravljeno neposredno pred izbore? Koliko košta? Tko ga je naručio? Postojao je natječaj i za to?

Stjepan Demko kaže...

a)U uvodnom tekstu pod točkom 4. piše da se radi o IZVODU (dakle jednom dijelu - onom koji se odnosi na Demerje)plana MKA GČ Brezovica, ali nisam posebno naznačio da se rekapitulacija odnosi na MKA za cijelu Četvrt. Sve se uostalom može vidjeti na ponuđenom linku.
b)pitanje treba postaviti bivšem sazivu mjesne samouprave. Koliko je meni poznato, igralište nije financirano iz sredstava MKA, a otkuda je plaćeno ne znam. Isto kao što ne znam tko je, i jeli uopće netko preuzeo održavanje igrališta jer sam se jučer uvjerio u jadan izgled njegovog okoliša kojim prevladava -ambrozija.