petak, 12. kolovoza 2011.

PRIOPĆENJE


URBARSKA
ZEMLJIŠNA ZAJEDNICA
DEMERJE

Zagreb/Demerje, 11. kolovoza 2011.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

Dne 10. kolovoza 2011. u prostorijama Doma mjesne samouprave u Demerju (u Gradskoj četvrti Brezovica) održana je Osnivačka skupština Urbarske zemljišne zajednice Demerje (UZZD). Prvotna (stara) Zemljišna zajednica Demerje nasilno je ugušena 1947. zajedno sa ostalim hrvatskim zemljišnim zajednicama, kada im je silom Zakona o proglašenju imovine zemljišnih i njima sličnih zajednica te krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom nepravedno oduzeta (podržavljena) imovina (zemljište) kojom su gospodarili.
            Prije same Osnivačke skupštine održana je promocija nove knjige predsjednika Zajednice zemljišnih zajednica Hrvatske (ZZZH) Mr. Zdravka Lučića K povratu imovine zemljišnim zajednicama Hrvatske. Knjigu je okupljenim mještanima Demerja predstavio njen urednik, saborski zastupnik HNS-a Goran Beus Richembergh. On je istaknuo da je problem zemljišnih zajednica danas u Hrvatskoj socijalni, politički (ali nadstranački), ekonomski, kulturalni, pravni ali i pravični problem. Ovlaštenici nekadašnjih zemljišnih zajednica bolje su gospodarili imovinom tih zajednica i zahvaljujući sredstvima prikupljenima od eksploatacije te imovine znatno pridonijeli promaknuću zajedničkog standarda svoga kraja, nego što su gospodarile nakon nacionalizacije državne zadruge, a na koncu i sama država. Danas oko 400 000 nasljednika tih ovlaštenika promatra što se dešava sa tom imovinom kojom su njihovi djedovi marno raspolagali, a koja je nakon nacionalizacije desetljećima uništavana, da bi napokon u hrvatskoj privatizaciji postala predmet grabeža špekulanata i raznih tajkuna. Richembergh je istaknuo da ni jedno društvo ne može počivati na pljački, o čemu je zapravo i riječ kad se govori o nacionalizaciji imovine zemljišnih zajednica 1947. koja je provedena bez prava na ikakvu naknadu užilnicima. I umjesto da se u hrvatskoj državi nepravda nanesena njezinim građanima ispravi povratom imovine ili pravednom naknadom, ta je imovina danas izložena rasprodaji ili najmu u bescjenje, a sve s tezom interesnih lobija da će država ostati bez „svojih“ šuma i „svog“ poljoprivrednog zemljišta. U nastavku je urednik knjige i saborski zastupnik u ime skupine 9 zastupnika različitih političkih stranaka – predlagatelja zakona o povratu imovine nekadašnjim zemljišnim zajednicama nazočnima objasnio stanje te inicijative, kojom bi se ispravila ova velika povijesna nepravda.
            U nastavku promocije knjige nazočnima se obratio i sam autor, objašnjavajući motive i svrhu pisanja knjige: stručna potpora predviđenoj saborskoj raspravi o podnijetom zakonskom prijedlogu o povratu imovine zemljišnim zajednicama, zbog čega je knjiga i podijeljena svim saborskim zastupnicima i političkim strankama.
            Na početku Osnivačke skupštine UZZD predsjednik ZZZH Zdravko Lučić upoznao je nazočne sa neposredno obavljenim i tekućim aktivnostima ZZZH. Nakon upućivanja informacije o problematici zemljišnih zajednica prema svim općinama, gradovima i županijama te političkim strankama, započeo je proces utemeljivanja novih udruga ovlaštenika zemljišnih zajednica i pojačano aktiviranje postojećih. Tako su samo u prvih deset dana kolovoza utemeljene zemljišne zajednice Svinjičko (Lonjsko polje), Čehi, Žumberak (Sošice) i Lučelnica III (u općini Pisarovina). Također su uspostavljeni kontakti sa mnogim ovlaštenicima u više od pola županija: od općine Čavle kraj Rijeke i Otočca, preko Slunja, Stubice, Sračinca kraj Varaždina i Nove Gradiške, do Slavonskog Broda i Andrijaševaca. Uspostavlja se mreža povezanosti između ovlaštenika i njihovih udruga diljem države. Plan je do rujna utemeljiti stotinjak novih zemljišnih zajednica. Obzirom na broj nazočnih na ovoj Skupštini, Zdravko Lučić je skup ocijenio izvrsnim.
            Tijekom same Osnivačke skupštine donijeta je odluka o utemeljivanju Urbarske zemljišne zajednice Demerje, usvojen je njezin temeljni akt: Pravilnik UZZD (u funkciji statuta), donijeta je odluka o pristupanju UZZD Udruzi zemljišnih zajednica Grada Zagreba, te je proveden izbor predsjednika UZZD i članova Upravnog odbora.
            Nazočnim su se skupštinarima potom obratili i gosti: Stjepan Rakarec, predsjednik Urbarskih zemljišnih zajednica Turopolja, dr Tomislav Kos, sudec sučije Hrašće i predstavnik Plemenite općine Turopoljske, te Ivan Šinković, predsjednik Udruge zemljišnih zajednica Grada Zagreba. Osim pozdravnih riječi i želja za sreću i uspjeh u radu, oni su ukratko objasnili i opću i posebnu problematiku zemljišnih zajednica na svom području te vrste i sadržaje aktivnosti koje trenutno poduzimaju ili ih planiraju poduzeti.
            Na kraju Osnivačke skupštine provedeno je učlanjivanje nasljednika ovlaštenika u UZZD potpisivanjem pristupnice, a predsjednik UZZD je kao prvi korak najavio utvrđivanje točnog popisa nekadašnjih ovlaštenika Zemljišne zajednice Demerje sa njihovim užitničkim udjelima, čemu pogoduju sačuvani dokumenti o radu te zemljišne zajednice u Hrvatskom državnom arhivu.

                                                                                              S poštovanjem,

Predsjednik
Urbarske zemljišne zajednice Demerje

Zdenko Kuftinec


 

           

Nema komentara: