srijeda, 17. svibnja 2017.

DARUJEM VAM SRCE


         Do lokalnih izbora na koje ćemo izaći 21. svibnja 2017. još je tek nekoliko dana, pa je red da se moja malenkost, i lista koju predstavljam počne malo reklamirati.

         Naš promiđbeni materijal biti će isporučen u svaku demersku kuću, bez obzira radi li se o potencijalnim glasačima ili pak sigurnim oponentima! Svima na uvid podastiremo naš izvještaj o  radu u sklopu dosadašnjeg vijeća Mjesnog odbora Demerje, a isto tako i naše smjernice za budući rad. O našem dosadašnjem radu kao i o našoj  kompetentnosti za budući rad svatko neka prosudi prema vlastitoj savjesti, te se temeljem vlastite prosudbe izjasni na nedjeljnim izborima.

         Uz promiđbeni materijal svima dajem darak, licitarsko srce kao simbol zajedništva i vjere u boljitak i napredak naših obitelji, domova, i našeg Demerja. Zašto baš srce? Zato jer „čovjek samo srcem dobro vidi. Suština se očima ne da sagledati“. (Antoine de Saint-Exupéry)


         Hvala vam što ćete izaći na nedjeljne izbore!

Nema komentara: